• Skaičiuojamės įskaitinį kilometražą ;)

  Netrukus, Lietuvos žygeivių festivalio metu, apdovanosime pirmuosius žygių senbūvius, jau surinkusius Žygeivio pasuose 1000 ir daugiau įskaitinių km! Jiems bus suteikti Varinio Lietuvos žygeivio vardai ir tai liudijantys sertifikatai.

  Bet pirmiausia Jums reikia į LŽP įsidėti specialius spaudus, su bendru įskaitytu kilometražu iki 2012 metų (šių metų visi sėkmingai dalyvauti žygiai turi būti atžymėti individualiais specialiaisiais spaudais). Žygių pasitvirtinimui Jūs turite atsivežti į Festivalį ankstesnių įskaitinių žygių diplomų kopijas / fotonuotraukas ar pan., kad matytusi Jūsų vardas, pavardė, renginys ir kilometražas, bei renginio metu kreiptis į Dainių 😉

  Įskaitinių žygių skaičiavimo pvz.:

  2001 Radvilų keliais: 160 km
  2002 Radvilų keliais: 218 km
  2003 eXtreme: 200 km
  2004 Radvilų keliais: 200
  2005 eXtreme: 200 km + 30 km papildomai, kad surinkti pirmą 1000 km per 5 metus 🙂
  2006 Radvilų keliais: 200 km
  2007 eXtreme: 200 km
  2008 Radvilų keliais: 128 km
  2009 Kęstutėnų žygis 40 km
  2010 Radvilų keliais: 84 km
  2011 Klaipėdos sukilėlių keliais 25 km
  2011 Partizanų takais: 55 km
  2011 Žygeivių festivalis: 50 km
  2011 Radvilų keliais: 44 km

  Sumoje, bendriniu antspaudu patvirtinami 1834 km

  Ir toliau pase pliusuojasi jau šių metų suanspauduoti žygiai:
  2012 Klaipėdos sukilėlių keliais: 28 km
  2012 eXtreme: 200 km
  2012 Radvilų keliais 64 km
  2012 Dzūkų keliais 40 km
  …2012 Žygeivių festivalis: 40 km ir t.t.

 • Lietuvos žygeivio pasas

  Nuo 2012 metų pradžios visi pėsčiųjų žygiai Lietuvoje, organizuojami Pėsčiųjų žygių asociacijos arba jos partnerių, apjungti į vieningą apskaitos sistemą – dalyviams, sėkmingai įveikusiems pasirinktą atstumą bet kuriame įskaitiniame pėsčiųjų žygyje ne tik, kad įteikiamas to žygio apdovanojimas (medalis, diplomas), bet ir įdedamas specialus spaudas į Lietuvos žygeivio pasą (LŽP), patvirtinantis kokiame žygyje dalyvauta, kada, kiek įskaitinių km nueitą:

  LŽP gali įsigyti bet kas, bet kurio įskaitinio renginio metu. LŽP kaina: 10 lt. Dėmesio: spaudai į LŽP dedami tik chronologinės eilės tvarka, tad jei pamirštate kažkuriame renginyje atsižymėti savo pasą, vėliau sekančiame įsidedade naują spaudą, ankstesnis, praleistas jau nebegalės būti įdėtas po jo! Užpildžius pasą spaudais, išduodamas naujas LŽP, kurio pirmame puslapyje įdedamas bendrinis įskaitytų km spaudas ir vėl renkami nauji spaudai, o senasis lieka kaip suvenyras, prisiminti kur, kada dalyvavote 😉

  Pėsčiųjų žygių asociacija vykdo bendrą įskaitinių žygių kilometrų apskaitą ir kartą metuose, Lietuvos žygeivių festivalio metu (pirmąjį rugpjūčio savaitgalį), pagerbia ir apdovanoja žygeivio vardo sertifikatais, bei dovanomis, aktyviausius žygeivius, pagal surinktų ir patvirtintų įskaitinių km sumą:

  1000+ km „Varinis Lietuvos žygeivis”
  2500+ km „Bronzinis Lietuvos žygeivis”
  4000+ km „Sidabrinis Lietuvos žygeivis”
  6000+ km „Auksinis Lietuvos žygeivis”
  8000+ km „Lietuvos žygeivis – meistras”
  12000+ km „Lietuvos žygeivis – veteranas”

  Dėmesio: visi įskaitiniai žygiai („Radvilų keliais”, „Klaipėdos sukilėlių takais”, „Partizanų takais”, „Lietuvos žygeivių festivalis”, „eXtreme”), įvykdyti iki 2012 metų užskaitomi atsivežus į Žygeivių festivalį juos patvirtinančius diplomus, susumuojant bendrą kilometražą ir įdedant specialų bendros sumos spaudą į pirmą LŽP puslapį! Tad senieji žygeiviai nepatingėkite susiskaičiuoti diplomų kilometražo, pasitvirtinkete jį ir būsite įvertinti 😉

  Žygeiviai, turintys daugiausiai įskaitinių kilometrų Lietuvoje, skelbiami: PesciujuZygiai.lt/garbes-pakyla/

 • Žygeivių festivalis: apdovanojimai

  Žygeivių festivalio apdovanojimų sistema:

  Distancija: /
  Metai (kartai):
  2 x 40 / 30 / 20 km
  arba 1×40 km
  1 x 30 / 20 / 10 km
  arba 2×10 km 
  1-as kartas

  Varinis medalis, medalio liudijimas,
  diplomas, spaudas į pasą.

  Diplomas, spaudas į pasą.
  2-4-as kartas

  Varinė juostelė „Jurbarkas”,
  diplomas, spaudas į pasą.

  Diplomas, spaudas į pasą.
  5-as kartas

  Sidabrinis medalis, medalio liudijimas,
  diplomas, spaudas į pasą.

  Diplomas, spaudas į pasą.
  6-9-as kartas

  Sidabrinė juostelė „Jurbarkas”,
  diplomas, spaudas į pasą.

  Diplomas, spaudas į pasą.
  10-as kartas

  Auksinis medalis, medalio liudijimas,
  diplomas, spaudas į pasą.

  Diplomas, spaudas į pasą.

  PASTABOS:
  – žygeiviams kuriems virš 70 metų, apdovanojimai už 1×10 ar 2×10 km galimi kaip pagal ±20 km, ±30 km, ±40 km (pagal TŽL/IML reikalavimus);
  – juostelę „Jurbarkas” galima įsigyti ir pirmaisiais dalyvavimo metais, bet už papildomus 10 lt. Nuo antro karto įteikiama nemokamai.


  Žygeivių festivalio apdovanojimų – medalių PROJEKTAS! Bus pakeitimų 😉

  Pristatome Pėsčiųjų žygių asociacijos įsteigtus medalius, kuriais apdovanojami tradicinio žygio „Lietuvos žygeivių festivalis” dalyviai, sėkmingai įveikę bent 40 km distanciją (1 x 40 arba 2 dienos po 20, 30 ar 40 km). Skirtingas medalis įteikiamas kas 5-is žygius. Įvykdžius tarkim 3-ią ar 12-ą žygį dalyviui iteikiamas tik diplomas ir kilometražas įskaitomas specialiu spaudu Lietuvos žygeivio pase.

  Varinis apvalus
  Lietuvos žygeivio medalis
  su žalia juostele
  Įteikiamas už 1-ą sėkmingą žygį
  Sidabrinis apvalus
  Lietuvos žygeivio medalis
  su žalia juostele
  Įteikiamas už 5-ą sėkmingą žygį
  Auksinis apvalus
  Lietuvos žygeivio medalis
  su žalia juostele
  Įteikiamas už 10-ą sėkmingą žygį

  Visiems Festivalio dalyviams, nepriklausomai nuo įveikto kilometražo, įteikiamas diplomas:


  Taip pat kartą metuose, Lietuvos žygeivių festivalio metu, pagerbiami ir apdovanojami aktyviausi Lietuvos žygeiviaiLietuvos žygeivio pasuose įskaičius atitinkamą pėsčiųjų žygių kilometražą jiems suteikiamas žygeivio vardas (titulas) ir sertifikatas, įteikiamas specialus medalio laikiklis:

   „Varinis Lietuvos žygeivis”
  1000+ km
  „Bronzinis Lietuvos žygeivis”
  2500+ km
  „Sidabrinis Lietuvos žygeivis”
  4000+ km
   „Auksinis Lietuvos žygeivis”
  6000+ km
   „Lietuvos žygeivis – meistras”
  8000+ km
   „Lietuvos žygeivis – veteranas”
  12000+ km

 • Įskaitinių žygių sistema

  Pėsčiųjų žygių asociacija įkurta tam, kad burti bendraminčius, propaguoti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, turizmą, skleisti patriotines idėjas, skatinti savo krašto, istorijos pažinimą ir t.t.

  Mes tikime, kad galybė vienybėje, todėl patys dalyvavę ir džiaugdamiesi atsirandančiais vis naujais teminiais žygiais, nutarėme užssiimti organizaciniu vienyjimo darbu ir įdiegti vieningą pėsčiųjų žygių sistemą, kokia daugybę dešimtmečių egzistuoja Europoje ir kitur pasaulyje.

  Sistemos esmė:
  – Asociacija pati organizuoja tik kelis žygius kasmet, bet vieninga reklamos, apskaitos ir įvertinimų sistema vienija daugybe kitų teminių / specifinių, sistemingai organizuojamų (tradicinių / kasmetinių), dieninių ar naktinių, vienadienių ar daugiadienių įskaitinių pėsčiųjų žygių.
  – Įskaitiniu žygiu (apdovanojamu ne tik diplomu, bet ir žygio medaliu, bei specialiu spaudu LŽP) laikomas toks pėsčiųjų žygis, kurio metu, specialiai paruoštais maršrutais, įveikiama ne mažiau kaip 20 km pėsčiomis, 2 dienas iš eilės, arba 1-os dienos pėsčiųjų žygis, kuriame nueinama ne mažiau kaip 40 km distancija, arba specialusis žygis sudėtingomis sąlygomis (žiemą, naktį), kurio metu nueinama ne mažiau kaip 25 km.
  – Tokių renginių organizatoriai pasirašo bendradarbiavimo sutartį su Asociacija. Joje numatoma, kad Asociacija įsipareigoja įtraukti renginį į savo metinį renginių kalendorių, reklamuoti savomis centralizuotomis priemonėmis, didinti renginio žinomumą ir dalyvių skaičių. Bendradarbiaujančio renginio organizatoriai įsipareigoja reklamuoti Asociaciją, pasigaminti tam tikrų išmatavimų teminį antspaudą (su savo logo, pavadinimu, renginio data ir vieta įrašyti įskaitomus kilometrus) ir dėti jį visiems pageidaujantiems dalyviams, įveikusiems numatytą atstumą, į turimus PŽA „žygeivio pasus”.
  – Asociacija veda apskaitą ir atskirai apdovanoja aktyviausius Lietuvos pėsčiųjų žygių dalyvius pagal įskaitinius atstumus (1000 km, 2000 km ir t.t.), bei sėkmingai praeitų žygių skaičių ir pan.

  Dalyvavimas bendroje žygių užskaitos sistemoje – tai garantuota abipusė nauda: Asociacija, vienijanti didžiausią pėsčiųjų žygių mėgėjų bendruomenę Lietuvoje suteikia jiems išsamią informaciją apie įvairius įdomius ir naudingus žygius įvairiuose regionuose, o tokių žygių organizatoriai gauna papildomos reklamos ir daugiau dalyvių, suteikia jiems galimybę rinkti „įskaitinius kilometrus” ir t.t.!

 • Žygio „Radvilų keliais” medaliai ir diplomai

  „Bronzinis” kryžius 1-4 žygiai „Sidabrinis” kryžius 5-9 žygiai „Auksinis” kryžius 10-14 žygių
  Logisto medalis (aversas) Logisto medalis (reversas)

  „eXtreme” kryžius
  (nebeteikiamas!) 

  Logisto medalis (aversas)
  (nebeteikiamas!) 

  Logisto medalis (reversas)
  (nebeteikiamas!) 

  ŽYGIO ŽENKLELIAI IR MEDALIŲ MINIATŪROS:

  Ženklelis 2-4 metai Ženklelis 6-9 metai Ženklelis 11-14 metai Ženklelis 16-19 metai Ženklelis 21-24 metai Ženklelis 26-29 metai Ženklelis 31-34 metai Ženklelis 36-39 metai Ženklelis 41-44 metai
  2 – 4
  metai
  6 – 9
  metai
  11 – 14
  metai
  16 – 19
  metai
  21 – 24
  metai
  26 – 29
  metai
  31 – 34
  metai
  36 – 39
  metai
  41 – 44
  metai
  „Bronzinio” kryžiaus miniatiūra „Sidabrinio” kryžiaus miniatiūra „Auksinio” kryžiaus miniatiūra

  ŽYGIO „RADVILŲ KELIAIS” DIPLOMAI:


  2003 metų 4x30, 4x40, 4x50 km žygio diplomo pavizdys 2003 metų 2x200 km (eXtreme) žygio diplomo pavizdys
  Diplomai įteikaimi visiems žygio dalyviams pilnai įveikusiems pasirinktą atstumą bent vieną dieną!

  ŽYGIO „RADVILŲ KELIAIS” APDOVANOJIMŲ STATUTAS (projektas):

  LIETUVOS KARIUOMENĖS SISTEMOS LYGMENS MEDALIŲ
  UŽ ŽYGĮ ” RADVILŲ KELIAIS ” STATUTAS
  (projektas)

  1.       Lietuvos kariuomenės sistemos medaliai už žygį „Radvilų keliais” (toliau medaliai) yra Lietuvos kariuomenės sistemos lygmens apdovanojimai, kuriais apdovanojama už sėkmingai įvykdytą keturių dienų žygį.

  2.       Medaliais apdovanojami: tikrosios karo tarnybos kariai, aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai ir civiliai tarnautojai, kitų struktūrų kariai bei tarnautojai, užsienio valstybių kariai, civiliai nuo 12 metų Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai.

  3.       Žygio medalių sistema:

  –    individualus medalis (bronzos, sidabro, aukso);

  –    „Extreme” individualus medalis;

  –    dviratininko medalis;

  –    grupės medalis (suvenyras).

  4.       Individualus medalis (bronzos) suteikiamas po pirmo sėkmingai įvykdyto 4×30; 4×40; 4×50 km. žygio:

  –    įveikus pagal amžių ir lytį nustatytą keturių dienų žygio atstumą;

  –    nepažeidus žygio taisyklių reikalavimų;

  –    sumokėjus medalio gamybos kainą.

  5.    Pakartotinai (po kiekvieno sėkmingai įvykdyto žygio) dalyvio apdovanojimas žymimas žygio ženkleliu, kurio viduryje yra arabiškas skaičius, žymintis praeitų žygių skaičių. Žygio medalis keisis kas 5 metai:

  –    po 5 žygio – sidabrinis,

  –    po 10 žygio – auksinis.

  Ženklelio averso spalva keisis kas 15 metų:

  –    2 – 15 metai – raudona,

  –    16 – 30 metai – mėlyna,

  –    31 ir daugiau metų – juoda, o kraštai kas 5 metai, kaip ir
  medalio.

  Žygio ženklelis segamas medalio juostelės viduryje.

  6. „Extreme ” individualus medalis suteikiamas po pirmo sėkmingai įvykdyto 2×100 žygio. Teikiamas tik vieną sykį.

  7.        Dviratininko medalis yra įsigyjamas kaip atminimo suvenyras, sėkmingai įvykdžius žygį dviračiu. Teikiamas tik vieną sykį. Jis prie karinės uniformos nesegamas.

  8.       Grupės medalis (suvenyras) yra įsigyjamas kaip atminimo suvenyras, jį gali įsigyti kiekvienas žygio dalyvis, žygio rėmėjas ir t.t.

  9.       Individualų ir ” Extreme ” individualų medalį bei diplomą iškilmingoje aplinkoje įteikia Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgalioti asmenys pasibaigus keturių dienų žygiui.

  10.     Profesinės karo tarnybos, aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai, turintys teisę nešioti karinę uniformą, medalius nešioja tik prie išeiginės uniformos, o prie kasdieninės ir vakarinės uniformos – jų simbolius. Privalomosios tarnybos kariai, savanoriai, šauliai – prie lauko uniformos.

  Medaliai prie išeiginės uniformos segami kairėje pusėje taip, kad medalių apačia būtų 3 mm virš kišenės antkišenio sagos ties jos viduriu, apdovanojimų vyresniškumo tvarka. Prie lauko uniformos taip pat, tik medalių apačia turi būti 3 mm
  virš kišenės antkišenio.

  Prie kasdieninės uniformos segama juostelė lygiagrečiai su kairės kišenės antkišeniu, ties atskaitos linijos viduriu, 3 mm virš
  antkišenio.

  Medalių miniatiūra nešiojama prie vakarinės uniformos kairėje krūtinės pusėje švarko atlape, kad kaspino ar plokštelės viršus pažasties aukštyje sudarytų horizontalią liniją.

  Aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai bei civiliai dėvėdami civilinę aprangą medalius sega kairiajame švarko atlape, maždaug toje vietoje kaip ir prie karinės išeiginės uniformos, o medalių miniatiūra gali būti nešiojama prie frako ar smokingo per valstybines šventes ar KAM įsakymu nustatytuose renginiuose. Ji segama taip pat kaip ir prie karių vakarinės uniformos.


  „KESTUTAIČIŲ ŽYGIO” MEDALIS (2009 metai)

  Visi dalyviai gaus žygio diplomus kurie pažymės dalyvavimo ir apdovanojimų tęstinumą (3-as, 5-as ar tarkim 9-as sėkmingas žygis ir t.t.)!
  LDK Kęstučio medalis

  Taip pat gaminami suvenyriniai žygio medaliai / monetos su LDK Kęstučio atvaizdu, kurias galės į kolekcijas įsigyti pageidaujantys žygio dalyviai. Medalių užsakyta 300 vnt, tad visiems pageidaujantiems gali neužtekti, todėl jie bus įteikiami pirmiau užsiregistravusiems ir užsisakiusiems. Suvenyrinio medalio kaina – 25 lt.

  Standartiniai žygio apdovanojimai – Radvilų kryžiai bus teikiami pagal galimybes ir likučius juos užsisakiusiems ankstesniais metais, bet nefinišavusiems ir neapdovanotiems dalyviams.

Į viršų