„Bronzinis” kryžius 1-4 žygiai „Sidabrinis” kryžius 5-9 žygiai „Auksinis” kryžius 10-14 žygių
Logisto medalis (aversas) Logisto medalis (reversas)

„eXtreme” kryžius
(nebeteikiamas!) 

Logisto medalis (aversas)
(nebeteikiamas!) 

Logisto medalis (reversas)
(nebeteikiamas!) 

ŽYGIO ŽENKLELIAI IR MEDALIŲ MINIATŪROS:

Ženklelis 2-4 metai Ženklelis 6-9 metai Ženklelis 11-14 metai Ženklelis 16-19 metai Ženklelis 21-24 metai Ženklelis 26-29 metai Ženklelis 31-34 metai Ženklelis 36-39 metai Ženklelis 41-44 metai
2 – 4
metai
6 – 9
metai
11 – 14
metai
16 – 19
metai
21 – 24
metai
26 – 29
metai
31 – 34
metai
36 – 39
metai
41 – 44
metai
„Bronzinio” kryžiaus miniatiūra „Sidabrinio” kryžiaus miniatiūra „Auksinio” kryžiaus miniatiūra

ŽYGIO „RADVILŲ KELIAIS” DIPLOMAI:


2003 metų 4x30, 4x40, 4x50 km žygio diplomo pavizdys 2003 metų 2x200 km (eXtreme) žygio diplomo pavizdys
Diplomai įteikaimi visiems žygio dalyviams pilnai įveikusiems pasirinktą atstumą bent vieną dieną!

ŽYGIO „RADVILŲ KELIAIS” APDOVANOJIMŲ STATUTAS (projektas):

LIETUVOS KARIUOMENĖS SISTEMOS LYGMENS MEDALIŲ
UŽ ŽYGĮ ” RADVILŲ KELIAIS ” STATUTAS
(projektas)

1.       Lietuvos kariuomenės sistemos medaliai už žygį „Radvilų keliais” (toliau medaliai) yra Lietuvos kariuomenės sistemos lygmens apdovanojimai, kuriais apdovanojama už sėkmingai įvykdytą keturių dienų žygį.

2.       Medaliais apdovanojami: tikrosios karo tarnybos kariai, aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai ir civiliai tarnautojai, kitų struktūrų kariai bei tarnautojai, užsienio valstybių kariai, civiliai nuo 12 metų Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai.

3.       Žygio medalių sistema:

–    individualus medalis (bronzos, sidabro, aukso);

–    „Extreme” individualus medalis;

–    dviratininko medalis;

–    grupės medalis (suvenyras).

4.       Individualus medalis (bronzos) suteikiamas po pirmo sėkmingai įvykdyto 4×30; 4×40; 4×50 km. žygio:

–    įveikus pagal amžių ir lytį nustatytą keturių dienų žygio atstumą;

–    nepažeidus žygio taisyklių reikalavimų;

–    sumokėjus medalio gamybos kainą.

5.    Pakartotinai (po kiekvieno sėkmingai įvykdyto žygio) dalyvio apdovanojimas žymimas žygio ženkleliu, kurio viduryje yra arabiškas skaičius, žymintis praeitų žygių skaičių. Žygio medalis keisis kas 5 metai:

–    po 5 žygio – sidabrinis,

–    po 10 žygio – auksinis.

Ženklelio averso spalva keisis kas 15 metų:

–    2 – 15 metai – raudona,

–    16 – 30 metai – mėlyna,

–    31 ir daugiau metų – juoda, o kraštai kas 5 metai, kaip ir
medalio.

Žygio ženklelis segamas medalio juostelės viduryje.

6. „Extreme ” individualus medalis suteikiamas po pirmo sėkmingai įvykdyto 2×100 žygio. Teikiamas tik vieną sykį.

7.        Dviratininko medalis yra įsigyjamas kaip atminimo suvenyras, sėkmingai įvykdžius žygį dviračiu. Teikiamas tik vieną sykį. Jis prie karinės uniformos nesegamas.

8.       Grupės medalis (suvenyras) yra įsigyjamas kaip atminimo suvenyras, jį gali įsigyti kiekvienas žygio dalyvis, žygio rėmėjas ir t.t.

9.       Individualų ir ” Extreme ” individualų medalį bei diplomą iškilmingoje aplinkoje įteikia Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgalioti asmenys pasibaigus keturių dienų žygiui.

10.     Profesinės karo tarnybos, aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai, turintys teisę nešioti karinę uniformą, medalius nešioja tik prie išeiginės uniformos, o prie kasdieninės ir vakarinės uniformos – jų simbolius. Privalomosios tarnybos kariai, savanoriai, šauliai – prie lauko uniformos.

Medaliai prie išeiginės uniformos segami kairėje pusėje taip, kad medalių apačia būtų 3 mm virš kišenės antkišenio sagos ties jos viduriu, apdovanojimų vyresniškumo tvarka. Prie lauko uniformos taip pat, tik medalių apačia turi būti 3 mm
virš kišenės antkišenio.

Prie kasdieninės uniformos segama juostelė lygiagrečiai su kairės kišenės antkišeniu, ties atskaitos linijos viduriu, 3 mm virš
antkišenio.

Medalių miniatiūra nešiojama prie vakarinės uniformos kairėje krūtinės pusėje švarko atlape, kad kaspino ar plokštelės viršus pažasties aukštyje sudarytų horizontalią liniją.

Aktyviojo ir individualiojo rezervo, dimisijos kariai bei civiliai dėvėdami civilinę aprangą medalius sega kairiajame švarko atlape, maždaug toje vietoje kaip ir prie karinės išeiginės uniformos, o medalių miniatiūra gali būti nešiojama prie frako ar smokingo per valstybines šventes ar KAM įsakymu nustatytuose renginiuose. Ji segama taip pat kaip ir prie karių vakarinės uniformos.


„KESTUTAIČIŲ ŽYGIO” MEDALIS (2009 metai)

Visi dalyviai gaus žygio diplomus kurie pažymės dalyvavimo ir apdovanojimų tęstinumą (3-as, 5-as ar tarkim 9-as sėkmingas žygis ir t.t.)!
LDK Kęstučio medalis

Taip pat gaminami suvenyriniai žygio medaliai / monetos su LDK Kęstučio atvaizdu, kurias galės į kolekcijas įsigyti pageidaujantys žygio dalyviai. Medalių užsakyta 300 vnt, tad visiems pageidaujantiems gali neužtekti, todėl jie bus įteikiami pirmiau užsiregistravusiems ir užsisakiusiems. Suvenyrinio medalio kaina – 25 lt.

Standartiniai žygio apdovanojimai – Radvilų kryžiai bus teikiami pagal galimybes ir likučius juos užsisakiusiems ankstesniais metais, bet nefinišavusiems ir neapdovanotiems dalyviams.