• Žemaitijos kalvomis ir pelkių takais

  Sveiks keliautojau, žygeivi. Gal pasiilgai tu nuotykių, kelionių? Tad kviečiu tave pakeliauti liepos 28-29 dienomis Žemaitijoje, Varnių regioniniame parke.
  Pirmos dienos maršrutas – keliausime nuo Laukuvos iki Bilionių piliakalnio, užlipsime ant Aukštagirės apžvalgos bokšto. Dieną pabaigsime ant aukščiausio ir iškiliausio Žemaitijos kalno – Medvėgalio piliakalnio, ir po to grįšime iki Požerės.
  Antrą dieną aplankysime Raganų kalną, Paršpilio (Burbiškių) piliakalnį. Palaipioję aukštais kalnais leisimės slaptu keliu, apsemtu vandens, grįstu rąstais. Tai Sietuvos kūlgrinda. Žygį pabaigsime Požerėje.
  Žygeivi, tik nepamiršk miegmaišio ir palapinės, batų ir drabužių atsarginių, jei į kūlgrindą varysi. Maisto irgi nepamiršk. O svarbiausia tu turėk gerą nuotaiką pažasty, kad žygiuoti būt smagu.
  Žygio startas: Laukuva, susitinkame Laukuvos stotelėje 10:40 val.
  Nakvosime palapinėse prie Paršežerio ežero.
  Žygio pabaiga: Požerės stotelė 17:40 val.
  Žygio ilgis: apie 40km

 • Pėsčiųjų žygis „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis” 2016

  „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis“

  Pėsčiųjų žygis skiriamas Pasaulio Žemaičių dienoms.

  ORGANIZATORIUS:
  Pėsčiųjų žygių asociacija, Etninės kultūros globos taryba, Šilalės savivaldybė.

  PARTNERIAI:
  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija,
  Šilalės rajono
  savivaldybės administracijos Bilionių seniūnija,
  Šilalės rajono savivaldybės
  administracijos Kaltinėnų seniūnija,
  Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Antano Straukos
  7-oji kuopa,
  LDK Kęstučio 7-os rinktinės Pajūrio 10-a
  jaunųjų šaulių kuopa

  ŽYGIO VIETA:
  Karūžiškės km. Šilalės raj., Medvėgalio piliakalnio papėdė – liepos 9 d.
  Paršežerio ežero stovyklavietė., Požėrės sen. Šilalės raj. – liepos 8 d.

  ATSTUMAI:
  33 ir 21 km. – liepos 9 d. ir
  + 15 km. (kūlgrinda) – liepos 8 d.
  P.S. Atstumai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į oro sąlygas.

  STARTAS IR FINIŠAS:
  2016 liepos 9 d. Karūžiškės km. Šilalės raj., Medvėgalio piliakalnio papėdėje (33 ir 21 km. atstumams).
  2016 liepos 8 d. Paršežerio ežero stovyklavietė., Požėrės sen. Šilalės raj. (15 km. kūlgrinda).

  DATA IR LAIKAS:
  2016 liepos 08 d. (kūlgrindos įveikimas, planuojamas starto laikas 20.00 val. Požėrė sen. Šilalės raj. nuo Paršežerio ežero stovyklavietės)
  2016 liepos 09 d.
  08.00-09.45 val. – atvykimas ir galutinė registracija (33 ir 21 km.);
  09.45-10.00 val. – žygio atidarymas;
  10.00 val. bendras žygio startas;
  10.00-17.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

  REGISTRACIJA:
  – Išankstinė registracija vykdoma nuo 2016 m. birželio 04 d. iki 2016 m. birželio 27 d. el.paštu: info@pza.lt

  INDIVIDUALI REGISTRACIJA:
  – Pavardė, Vardas
  – Gimimo data
  – Telefono nr.
  – Pasirinktas atstumas: 33 arba 21 km. (ir kūlgrinda).

  GRUPĖS REGISTRACIJA:
  – Grupės pavadinimas
  – Word arba Excell programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilna gimimo data (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)
  – Pažymėti grupės vadovą
  – Grupės vadovo tel. nr.
  – Prie kiekvieno grupės nario nurodyti kokį žygio maršrutą eis 33 km ar 21 km. (ir kūlgrinda);
  – Pastaboje nurodyti kaip bus mokama, vietoje ar per sąskaitą.
  PASTABA: Žygio dieną galutinės registracijos metu prie grupių registracijos prieina tik grupės vadovas. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį atvykusių į žygį grupės narių sąrašą. Neatitikimai patikslinami galutinės registracijos metu.

  DALYVIO STARTINIS MOKESTIS:
  – 5 € – iš anksto registruojantis 33 km arba 21 km (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais);
  – + 3 € – registracija norintiems 2016 m. liepos 8 d. pereiti „kūlgrindą“ 15 km., kilometrai bus sumuojami ir žygio diplome įrašomi bendri nueiti žygio kilometrai (žygio laikas bus nurodytas programoje);
  – + 2 € – visoms vėlyvoms registracijoms, vėlyvomis registracijomis yra laikomos visos registracijos gautos nuo 2016 birželio 27 d. taip pat žygio dieną.

  APMOKĖJIMAS:
  1) Dalyvių starto mokestį mokėti vietoje, atvykus į renginį, grynais, galutinės registracijos metu; arba
  2) bankiniu pavedimu (PASTABA: neatvykus į renginį sumokėtas startinis mokestis negrąžinamas). Rekvizitai apmokėjimui:
  Pavadinimas: Pėsčiųjų žygių asociacija
  Įmonės kodas: 302597910
  Sąskaita: LT62 4010 0443 0035 4974; DNB NORD bankas
  Mokėjimo paskirtis: „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis“, žygio dalyvio mokestis nurodyti Vardą ir Pavarde, jeigu pervedami pinigai už kelis asmenis, būtina nurodyti visų Vardus ir Pavardes. Jeigu pinigus pervedate už kitą asmenį, būtina nurodyti asmens, už ką padarytas pavedimas Vardas ir Pavardė.
  Juridiniams ar fiziniams asmenims pagal poreikį išrašome pinigų priėmimo kvitus, galutinės registracijos metu renginio dieną.

  KONTROLĖ:
  Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis
  „KONTROLĖ“.

  REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS:
  – Laikytis nustatytų žygio taisyklių;
  – Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  – Atsakingai elgtis su ugnimi;
  – Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;
  – Informuoti grupės vadovą arba žygio organizatorius apie savo pasitraukimą iš žygio;
  – Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai privalo kreiptis į medikus, pagalbos tel. nr. 112;
  – Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams dėvėti tvarkingą laisvalaikio aprangą.
  – Žygio metu dalyviams gali būti nurodyti ir kiti žygio organizatorių reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis žygio metu.

  DRAUDIMAI:
  Žygio metu draudžiama:
  – Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
  – Skleisti politinę propagandą;
  – Pažeidinėti viešąją tvarką;
  – Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  – Šiukšlinti žygio maršrute, kontrolės/poilsio punktuose.

  FINANSAI:
  Žygis finansuojamas žygio dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis, žygio partnerių savanoriška veikla. Žygio dalyviai apmoka žygio organizavimo išlaidas.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
  1. Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu;
  2. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
  3. Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.
  4. Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt, taip pat oficialioje Pėsčiųjų žygių asociacijos socialinio tinklo Facebook paskyroje http://www.facebook.com/pzasociacija. Už trečiųjų šalių paskelbtą netikslią žygio informaciją žygio organizatoriai neatsako.

  KONTAKTAI:
  Vidmantas Genys
  Pėsčiųjų žygių asociacija
  prezidentas
  Mob.nr. +370 657 61037
  El.pšt: vidmantas@pza.lt
  www.pza.lt
  Asociacijos buhalterė
  janina@pza.lt
  Žygio koordinatorius Virginijus Jocys (mob. tel. 869904239).

 • Pėsčiųjų žygis „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis” 2015

  Kviečiame 2015 metų liepos 04 d. (šeštadienį) į antrąjį pėsčiųjų žygį
  „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis“ !
  Pėsčiųjų žygis skiriamas atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 25-iui, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Etnografinių regionų bei Kleopo Oginskio 2015 metams. Šis valstybės dėmesys etnokultūriniams regionams ir iškiliai asmenybei sutelkia mus ir kviečia atsigręžti ir giliau pažinti etninės kultūros, istorijos, gamtos turtus jų visumą savo gyvenamoje aplinkoje, jais didžiuotis ir tausoti.
  Šiemet dėl minėtų sukakčių buvo pasirinkta Rietavo savivaldybės teritorija su tikslu supažindinti Lietuvos keliaujančią visuomenę su šiose apylinkėse gyvenančiais žemaičiais ir esančiomis vertybėmis: istoriniais miestais Rietavu, Tverais su jų bažnyčiomis, kitais statiniais, upeliais, brastomis ir pelkėmis, Rietavo- Tverų miškais, vienkiemiais, gyvenvietėmis ir dvarais, paslaptingais ąžuolais, visu Lopaičių sakraliniu gynybiniu kompleksu ( piliakalniu, šventvietės šaltiniu, paslaptingais kūliais), pakelės koplytėlėmis ir paminklais pokario partizanams.

  ORGANIZATORIUS:
  Pėsčiųjų žygių asociacija kartu su Etninės kultūros globos taryba.

  RĖMĖJAI:
  Rietavo kraštiečių klubas, Šilalės kraštiečių draugija ir kt.

  PARTNERIAI:
  Rietavo raj. savivaldybė;
  Rietavo Oginskių istorijos ir kultūros muziejus,
  Žemaitijos kolegija, Rietavo filialas;
  Rietavo miškų urėdija;
  Rietavo kultūros centras;
  Rietavo turizmo ir verslo informacinis centras;
  Tverų seniūnija;
  Rietavo miesto seniūnija;
  Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė (Telšių apskr.) Rietavo šaulių 3-ioji kuopa;
  LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinė (Tauragės apskr.,) Laukuvos Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Antano Strauko šaulių 7oji kuopa.

  Liepos 04 D., ŠEŠTADIENIS:

  ŽYGIO VIETA:
  Rietavas – Tverai – Rietavas

  ATSTUMAI:
  40 km ir 16 km.

  STARTAS IR FINIŠAS:
  Žemaitijos kolegija, Rietavo filialas ( L.Ivinskio g. 5, LT-90311, Rietavas)

  DATA IR LAIKAS:
  2015 liepos 04 d.
  07.00-09.00 val. – atvykimas ir galutinė registracija
  09.00-09.15 val. – žygio atidarymas
  09.15 val. bendras žygio startas
  09.15.00-18.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

  REGISTRACIJA:
  – Išankstinė registracija medalio apdovanojimui vykdoma nuo 2015 m. gegužės 12 d. iki 2015 m. gegužės 30 d. (imtinai) el.paštu: info@pza.lt
  – Išankstinė registracija diplomo apdovanojimui vykdoma nuo 2015 m. gegužės 12 d. iki 2015 m. birželio 20 d. (imtinai) el.paštu: info@pza.lt
  Individuali registracija:
  – Pavardė, Vardas
  – Gimimo data
  – Telefono nr.
  – Pasirinktas atstumas
  – Medalis taip arba ne
  Grupės registracija:
  – Grupės pavadinimas
  – Word arba Excell programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilna gimimo data (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)
  – Pažymėti grupės vadovą
  – Grupės vadovo tel. nr.
  – Medalis prie kiekvieno grupės nario nurodyti taip arba ne;
  – Prie kiekvieno grupės nario nurodyti kokį žygio maršrutą eis 40 km ar 16 km.
  – Pastaboje nurodyti kaip bus mokama, vietoje ar per sąskaitą.
  PASTABA: Žygio dieną galutinės registracijos metu prie grupių registracijos prieina TIK grupės vadovas. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį atvykusių į žygį grupės narių sąrašą. Neatitikimai patikslinami galutinės registracijos metu.

  DALYVIO STARTINIS MOKESTIS:
  – 15 € – iš anksto registruojantis medalio apdovanojimui 40 km arba 16 km (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais);
  – 5 € – iš anksto registruojantis diplomo apdovanojimui 40 km arba 16 km (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais);
  – 2 € – iš anksto registruojamiems vaikams iki 16 m (diplominis apdovanojimas);
  – + 2 € – visoms vėlyvoms registracijoms (vėlyvomis registracijomis yra laikomos visos registracijos gautos nuo 2015 gegužės 31 d. medalių užsakymams, 2015 birželio 21 d. diplomų užsakymams, taip pat žygio dieną) po aukščiau nurodytų registracinių terminų.

  APMOKĖJIMAS:
  1) Dalyvių starto mokestį mokėti vietoje, atvykus į renginį, grynais, galutinės registracijos metu; arba
  2) bankiniu pavedimu (PASTABA: neatvykus į renginį sumokėtas startinis mokestis negrąžinamas). Rekvizitai apmokėjimui:
  Pavadinimas: Pėsčiųjų žygių asociacija
  Įmonės kodas: 302597910
  Sąskaita: LT62 4010 0443 0035 4974; DNB NORD bankas
  Mokėjimo paskirtis: „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis“, žygio dalyvio mokestis nurodyti Vardą ir Pavarde, jeigu pervedami pinigai už kelis asmenis, būtina nurodyti visų Vardus ir Pavardes. Jeigu pinigus pervedate už kitą asmenį, būtina nurodyti asmens, už ką padarytas pavedimas Vardas ir Pavardė.
  Juridiniams ar fiziniams asmenims pagal poreikį išrašome pinigų priėmimo kvitus, galutinės registracijos metu renginio dieną.

  KONTROLĖ:
  Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis „KONTROLĖ“.

  REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS:
  – Laikytis nustatytų žygio taisyklių;
  – Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  – Atsakingai elgtis su ugnimi;
  – Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;
  – Informuoti grupės vadovą arba žygio organizacinį komitetą apie savo pasitraukimą iš žygio;
  – Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai privalo kreiptis į medikus;
  – Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams dėvėti tvarkingą laisvalaikio aprangą.
  – Žygio metu dalyviams gali būti nurodyti ir kiti žygio organizatorių reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis žygio metu.

  DRAUDIMAI:
  Žygio metu draudžiama:
  – Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
  – Skleisti politinę propagandą;
  – Pažeidinėti viešąją tvarką;
  – Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  – Šiukšlinti žygio maršrute, kontrolės/poilsio punktuose.

  FINANSAI:
  Žygis finansuojamas žygio dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis, žygio partnerių savanoriška veikla. Žygio dalyviai apmoka žygio organizavimo, medalių gamybos išlaidas.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
  1. Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu;
  2. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
  3. Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.
  4. Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt, taip pat oficialioje Pėsčiųjų žygių asociacijos socialinio tinklo Facebook paskyroje http://www.facebook.com/pzasociacija. Už trečiųjų šalių paskelbtą netikslią žygio informaciją žygio organizatoriai neatsako.

  KONTAKTAI:
  Vidmantas Genys
  Pėsčiųjų žygių asociacija
  prezidentas
  Mob.nr. +370 657 61037
  El.pšt: vidmantas@pza.lt
  www.pza.lt
  Asociacijos buhalterė
  janina@pza.lt
  Žygio koordinatorius Virginijus Jocys (mob. tel. 869904239).
  Trasos – Kazimieras Praeras ( mob. tel. 864649734).

Į viršų