• „Birutiečių keliais“ 2020

  ŽYGIO TIKSLAS
  Vienyti karių, sukarintų struktūrų pareigūnų ir civilių bendravimą, bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų, bendruomenių, jaunimo organizacijų;
  Ugdyti jaunimo pilietiškumą, kelti sąmoningumą;
  Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
  Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo organizacijų;
  Puoselėjant istoriją ugdyti jaunimo patriotinę sąmonę;
  Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi tuo pačiu ir pabendrauti, susipažinti;
  Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
  Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.
  ORGANIZATORIAI
  Renginį organizuoja „BIRUTIEČIŲ“ klubas ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas.
  Informacija apie renginį skelbiama www.pza.lt ir

  www.facebook.com/pzasociacija
  Kontaktai: Linas Genys 867549945
  RENGINIO PROGRAMA
  2020 m. rugsėjo 19 d.
  06:00 – 09:30 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
  09:00 – žygio startas 40 km žygeiviams be augintinių (kėlimasis per Nemuną !!!!!!!!!!);
  09:30 – 10:00 val. – žygio atidarymas;
  10:00 – žygio startas 12km ir 26 km žygeiviams;
  15:00 – 19:00 val. – žygio finišas, apdovanojimai, išvykimas.
  LAIKAS IR VIETA
  Žygis vyks 2020 m. rugsėjo 19 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione, Ulonų 14, Alytus.
  DALYVIAI
  Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.
  REGISTRACIJA
  Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija į žygį vykdoma nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. (registracija su MEDALIU vykdoma nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d.) el.paštu: birutieciams@gmail.com
  INDIVIDUALI REGISTRACIJA
  Vardas, Pavardė
  Gimimo metai
  Telefono nr.
  Pasirinktas atstumas
  Medalis taip (pasirinkti: III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio už įveiktus Birutiečių žygius) arba ne.
  GRUPĖS REGISTRACIJA
  Grupės pavadinimas
  Word programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, gimimo metai (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)
  Pažymėti grupės vadovą
  Grupės vadovo telefono nr.
  Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip (pasirinkti: III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio už įveiktus Birutiečių žygius) arba ne
  P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį grupės sąrašą.
  DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
  Dalyvio mokestis visiems – 5 €
  Užsiregistravus iki 09-15 su medaliu – 20 €
  Dalyviams iki 10 metų amžiaus – 3 €
  užsiregistravus renginio dieną – +2 €
  Dalyvio mokestis sumokamas atvykus į renginį.
  ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS
  ~12 km. 3-4 val. lengva trasa vaikams ir nepatyrusiems žygeiviams;
  ~26 km. 5-6 val. vidutinio sunkumo trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams;
  ~40 km. 8-10 val. sudėtinga trasa patyrusiems žygeiviams;
  12 km ir 26 km dalyviai startuoja vienu metu 10:00 val., pavėlavę gali startuoti iki 10:30 val.;
  40 km dalyviai startuoja 09:00 val. kėlimasis per Nemuną (draudžiama eiti su augintiniais)
  Dalyviai turi įveikti pasirinktą trasą iki 19:00 val.;
  Žygio trasos, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis;
  Dalyviai turi žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
  Įveikdami pasirinktą trasą, dalyviai (komandos) atsižymi kontroliniuose punktuose;
  Draudžiama, įveikiant pasirinktą trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.
  DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
  Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
  Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
  Turi teisę laisvai skleisti savo nuomonę;
  Turi teisę laikyti asmenines ir tarnybines transporto priemones Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono teritorijoje;
  Turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius;
  Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.
  APDOVANOJIMAI
  Įveikę pasirinktą trasą dalyviai apdovanojami diplomais ir medaliais (juos užsisakę).
  Medaliai:
  III laipsnio medalis – 1-2 žygiai
  II laipsnio medalis – 3-4 žygiai
  I laipsnio medalis – 5-9 žygiai
  Aukščiausio laipsnio medalis – 10 ir daugiau žygių.
  KITOS SĄLYGOS
  Veiks dušai ir tualetai;
  Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti;
  Žygio startas ir finišas – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione.

 • Tikras žiemos žygis’20

  2020-tųjų žiemą organizuojame dar vieną dviejų parų išlikimo nuotykį Labanoro girioje. Startuosime penktadienį, o finišuosime sekmadienį.

  • Startas – penktadienį 20:30 val.;
  • 36 valandos be civilizuotų patogumų;
  • 2 nakvynės po atviru dangumi;
  • Maisto gamyba lauko sąlygomis;
  • Taktiniai sustojimai;
  • Išlikimo pagrindai;
  • Komandinės pasitikėjimo bei individualios užduotys ir žaidimai;
  • Orientavimosi užduotys;
  • Radialinis maršrutas (apie 45 km);
  • Finišas – sekmadienį iki 17 val.

  – Viso savaitgalio metu Jumis rūpinsis patyrusi komanda;
  – Galutinę informaciją išsiųsime el. paštu tik užsiregistravusiems dalyviams (likus 5-kioms dienoms iki žygio);
  – Per dieną planuojama nueiti nuo 10 iki 22 kilometrų;
  – Nuomojame žygiui reikalingus daiktus.

 • Vilkijos žygis 2020

  Jau pirmąjį Naujų metų šeštadienį kviečiame žygeivius į žygį, mažąja Lietuvos Šveicarija vadinamoje, Vilkijoje.
  Turėsite ne tik puikią progą pailsėti ir atsigauti nuo šventinių rūpesčių ir šurmulių, bet ir tvirta koja žengti į Naujus metus.
  Jūsų laukia tyras žiemos oras ir nuostabios šio netradicinio ir unikalaus, ant kalvų ir mini-kanjonų įsikūrusio, miesto apylinkės.

  2020 m. sausio 4 d. Vilkija, Kauno raj.

  ŽYGIO TIKSLAI:

  Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;
  Skatinti keliauti mėgstančių žmonių bendruomenę tuo pačiu bendrauti, susipažįstant;
  Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

  ŽYGIO VIETA, STARTAS IR FINIŠAS:
  Vilkijos kultūros centras, Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno raj.

  ATSTUMAI:
  18 km. ir 26 km.

  ORGANIZATORIUS:
  Pėsčiųjų žygių asociacija

  PARTNERIAI:
  Kauno rajono savivaldybė
  Vilkijos miesto seniūnija
  Vilkijos kultūros centras
  A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus
  Jurbarko P. Paulaičio 701-oji šaulių kuopa

  DATA IR LAIKAS
  2020 sausio 4 d.
  08.00 – 10.00 val. – atvykimas, galutinė registracija, instruktažai, startai pagal pasirinktas distancijas.
  08.00 – 18.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

  REGISTRACIJA
  Išankstinė registracija į žygį vykdoma nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (registracija su žygio atminimo MEDALIU vykdoma nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d.) elektroniniu paštu: info@pza.lt

  INDIVIDUALI REGISTRACIJA
  – Vardas, Pavardė
  – Pilna gimimo data
  – Pasirinktas atstumas
  – Medalis taip arba ne

  GRUPĖS REGISTRACIJA
  – Grupės pavadinimas ir žygio pavadinimas
  – Grupės dalyvių sąrašas: vardas, pavardė, gimimo data, pasirinktas atstumas
  – Pažymėti grupės vadovą
  – Grupės vadovo tel. nr.
  – Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne
  P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdinta galutinį grupės narių sąrašą.

  DALYVIO STARTO MOKESTIS
  užsiregistravus ir padarusiems pavedimą iki 2019 m. gruodžio 10 d. su medaliu 23 € (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
  užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2019 m. gruodžio 31 d. be medalio – 6 € (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
  2 € – vaikams iki 16 metų amžiaus (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
  +2 € – vėlyvas dalyvio mokestis (visoms registracijoms ir visiems mokėjimams gautiems po aukščiau nurodytų registracinių terminų, taip pat registruojantis žygio dieną). Ši taisyklė galioja visiems žygio dalyviams.

  REKVIZITAI
  Gavėjas: Pėsčiųjų žygių asociacija
  Banko sąskaita: Luminor Bank AS Nr.: LT624010044300354974
  (darant pavedimą BŪTINA nurodyti mokėjimo paskirtyje už Vilkijos žygį, taip pat vardus ir pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai)

  KONTROLĖ
  Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis „KONTROLĖ“.

  REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS
  Laikytis nustatytų žygio taisyklių;
  Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  Žygio metu privaloma dėvėti šviesą atspindinčias liemenes, atšvaitus, žibintuvėlius;
  Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;
  Informuoti grupės vadovą arba žygio organizacinį komitetą apie savo pasitraukimą iš žygio;
  Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai privalo kreiptis į medikus;
  Žygio metu dalyviams gali būti nurodyti ir kiti žygio organizatorių reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis žygio metu.

  DRAUDIMAI
  Žygio metu draudžiama:
  Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
  Skleisti politinę propagandą;
  Pažeidinėti viešąją tvarką;
  Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
  Šiukšlinti žygio maršrute, kontrolės/poilsio punktuose.

  FINANSAI
  Žygis finansuojamas žygio dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis, žygio partnerių savanoriška veikla. Žygio dalyviai apmoka žygio organizavimo išlaidas.

  PAPILDOMA INFORMACIJA
  1 . Renginio metu būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2 . Žygio dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai jaunesni nei 16 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji asmenys;
  4 . Kontrolės postuose bus geriamo vandens ir karštos arbatos, todėl asmeniškai turėti puodelius, indus pasipildymui. Taip pat visi žygio dalyviai vieną kartą trasoje gaus karšto maisto.
  5. Rekomenduojama turėti savo indą maistui. Tuo prisidėsime prie aplinkos tausojimo;
  6 . Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama http://www.facebook.com/pzasociacija bei tinklapyje www.pza.lt

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1 . Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu;
  2 . Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
  3 . Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.
  Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt, Facebook paskyroje: http://www.facebook.com/pzasociacija

  KONTAKTAI
  Vidmantas Genys
  Pėsčiųjų žygių asociacija
  Tel. nr.: +370865761037
  El. paštas: vidmantas@pza.lt

 • Patyriminis žygis „5 pojūčiai” Žaliojoje girioje #4

  Tiems, kas svajoja apie ramų šių metų paskutinį sekmadienį gamtoje, kviečiame dalyvauti ketvirtajame patyriminiame žygyje Karsakiškyje.

  Vieta ta pati, o žygio maršrutas kaskart vis kitoks.

  Jausminis žygis. Miškas kaip terapija. Miškas kaip savęs pažinimo vieta: kas aš esu, ko aš noriu čia ir dabar.

  KAS TAI YRA?
  Tikslas yra ne pats žygiavimas, t.y., ne fizinis nuvarginimas ar kilometrų rinkimas, o (pa)tyriminė veikla, todėl į veiksmą įtraukiame peripatetikos elementą bei tam tikrus pratimus, kviečiant dalyvius įsitraukti į bendrą išgyvenimą tyrinėjant asmenines patirtis. Tai yra jausminis žygis, nes įvairių praktikų dėka, prisiliečiama prie žmogaus vidaus, jo emocijų, ,,įvedame” dalyvius į savianalizės procesus. Penki žmogaus pojūčiai atskleidžiami skirtingose žygio atkarpose.
  Pradedame žygį aktyvaus klausymosi pratimais, vėliau keičiantis miškui, keičiasi ir rekomenduojamos užduotys: žygis kaskart vis kitoks, neturime iš anksto sutartų užduočių. Dinamiškas žygio maršrutas reikalauja drąsos: ėjimas per senas nuotekų sistemas, šokinėjimas per upelį nepratariant nei žodžio ir gniaužiant emocingus šūkavimus viduje.
  Trys kilometrai tyloje, su savimi ir lapkričio gamta. Šimtas žingsnių tiesiai ir radinys, labiausiai kritęs Tau į akis. Kodėl būtent jis?
  Pratimai, rekomenduojamos užduotys gali kisti dėl oro sąlygų.

  Savaitė prieš žygį visiems užsiregistravusiems dalyviams siūloma stebėsenos užduotis iš organizatorių, kuri aptariama žygio metu.

  Kartu bandome atpažinti tai, kas su mumis vyksta viduje, kokie pasikartojantys jausmai pasireiškia atsidūrus nekasdieniškoje aplinkoje, kaip mes vertiname mus supančią aplinką ir kokias emocijas mums suteikia išėjimas iš komforto zonos.
  Žygio metu sąmoningai kreipiame savo žvilgsnį į vidų, savo gelmes, kuriose slypi mūsų esmė, kupina stiprybės ir išminties.

  Po žygio žmogus jaučiasi ne tik pailsėjęs, pabuvęs magiškoje tyloje, bet per susijungimą su mišku, sugrįžta ramybės pojūtis, prabunda vidinė kūno išmintis, sumažėja stresas, sugrįžta pasitenkinimas gyvenimu.

  Pasiimkite maisto ir užkandžių. Nesiveskite augintinių. Vaikus patikėkite atsakingiems asmenims. Žygis vyksta bet kokiu oru, jei nėra pavojaus žmogaus gyvybei.

  Žygio atstumas: apie 12 km
  Trukmė: apie 4-5 valandas
  Kaina: 15 €/asmeniui
  Dalyvių skaičius: ne daugiau kaip 20 žmonių
  Dalyvių amžius: ne jaunesni kaip 16 metų.

  Puikiai tinka šeimoms, pedagogams ir tiems, kam rūpi saviugda.

  Rezervacija vyksta elektroniniu paštu: misko.maudynes@gmail.com Prašome nurodyti savo vardą, telefono numerį, dalyvių skaičių.
  Visą detalią informaciją atsiųsime dalyviams likus kelioms dienoms iki numatomo renginio.

 • Pėsčiųjų žygis „Nuo Žalpių iki Molavėnų”

  Dubysos regioninio parko direkcija gruodžio 14 d. (šeštadienį) kviečia visus į pėsčiųjų žygį „Nuo Žalpių iki Molavėnų“. Tai puiki galimybė apsilankyti Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje, išgirsti vietos istorijų ir legendų. Žygio metu aplankysime Žalpių Šv. Benedikto bažnyčią, kraštotyros muziejų, alkakalnį Koplyčkalnį, Jono Garalevičiaus aviacijos konstruktoriaus, vargonų meistro kapavietę, Molavėnų archeologinį kompleksą, mitologinį Skirtinio akmenį, Molavėnų ąžuolą, Lietuvos partizanų žūties vietą, daubą Lukošienės „bliūdą“.
  Gruodžio 14 d. 10 val. renkamės automobilių stovėjimo aikštelėje prie Žalpių bažnyčios (Pėriškių g. 16, Žalpiai, 427991, 6150445). Numatomas žygio atstumas 15 km. Keliausime lauko keliukais, žvyrkeliais. Žygis įvyks nepaisant oro, todėl būkite tam pasirengę. Kad praleistas laikas būtų malonus, rekomenduojama su savimi turėti puodelį arbatai, lengvų užkandžių, gėrimų, avėti neperšlampamus batus ir drabužius! Kelionei palengvinti galima pasiimti ėjimo lazdas. Maršrutas žiedinis. Kiekvienas žygio dalyvis atsako už savo sveikatą ir daiktų saugumą. Jei žygio dalyviui yra mažiau nei 16 metų, jis gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Tėveliai, kurie planuoja kartu su mažaisiais leistis į žygį, turėtų atsižvelgti į tai, jog vaikams iki 7 metų maršrutas gali būti kiek per sudėtingas. Į pėsčiųjų žygį kviečiami ir keturkojai draugai su kultūringais šeimininkais! Už augintinio ir aplinkinių saugumą atsako šeimininkas. Dalyvio mokestis – 3 eurai (įskaičiuoti Žalpių kraštotyros muziejaus, Dubysos regioninio parko lankytojų bilietai). Registracija iki gruodžio 13 d. tel. 8-614-13399, el. paštas: dubysosrp@gmail.com, facebook paskyroje.

 • Pėsčiųjų žygis „Aukštaitijos keliais” 2019

  Ruduo nebe už kalnų – juk kiekvienas iš anksto planuojate, kur norėtumėte praleisti auksinio rudens savaitgalį… Tad žygeivių klubas „X kilometras“ kviečia jus į 2019 m. lapkričio 9 d. vyksiantį PŽA įskaitinį žygį „Aukštaitijos keliais“!

  Šį kartą kviesime paklajoti po Kupiškio kraštą ir atrasti jo gamtos grožį ir senosios architektūros perlus. Kartu atraskime gamtos dovanojamas naujas ir mielas emocijas. Juk svarbiausia nenustoti ieškoti to, kas nepažįstama, reikšminga, įdomu. Jei ieškosime, tai rasime!

  Žygio maršrutai turi ką pasiūlyti tiek istorijos, kultūros entuziastams, tiek gamtos mėgėjams. Stirniškiuose aplankysite XVI a. menantį Palėvenės dvarą ir Stirniškio piliakalnį, nuo kurio atsiveria graži panorama ir, vietinių teigimu, tvyro ypatinga aura. Palėvenėje išvysite XVII a. įsteigtą dominikonų vienuolyną ir barokinę Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią. Aplankysite XVII a. įkurtą klasicistinį Noriūnų dvarą, išlikusią išskirtinę medžių alėją. Stračniuose pamatysite sodybą, kurioje buvo filmuojamas legendinis 1970 m. televizijos filmas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“. Gamtos mėgėjus turėtų sudominti Lėvens kraštovaizdžio draustinis. Žygio maršrutas nusidrieks per įspūdingą Lėvens slėnį, bus einama įkalnėm, nuokalnėm, pro upelius, karjerą, „beždžionių tiltu“, pro Stirniškių atodangą – ir tai dar ne viskas, ką pamatysite šio žygio metu!

  Detaliau su dalyvavimo žygyje sąlygomis galite susipažinti toliau pateikiamoje renginio programoje.

  2019 M. LAPKRIČIO 9 D. ŽYGIO „AUKŠTAITIJOS KELIAIS“ PROGRAMA

  ŽYGIO TIKSLAS
  Ugdyti jaunimo pilietiškumą, kelti sąmoningumą;
  Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
  Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo organizacijų;
  Puoselėjant istoriją ugdyti jaunimo patriotinę sąmonę;
  Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendravimą ir pažintis;
  Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
  Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą;
  Supažindinti su Aukštaitijos kraštu, jo kultūra, gamtos paminklais.

  ORGANIZATORIUS
  Renginį organizuoja žygeivių klubas „X kilometras“.
  Informacija apie renginį skelbiama www.xkilometras.lt, www.pza.lt ir www.facebook.com/pzasociacija.
  Kontaktai: Egidijus Štankelis, mob. 8 682 52450, el. p. egidijus.stankelis@gmail.com

  RĖMĖJAI:
  IĮ „Petro mėsinė”;
  AB „Pieno žvaigždės”;
  MB „Maksimali švara”;
  Sporto ir sveikatingumo klubas „IR TAU”;
  KASP 5-oji rinktinė;
  Karaliaus Mindaugo husarų batalionas.
  ASK Autorikona
  Palėvenės dvaras
  Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

  PARTNERIAI:
  Pėsčiųjų žygių asociacija;
  Kupiškio rajono savivaldybė;
  Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinys.

  RENGINIO PROGRAMA
  2019 m. lapkričio 9 d. žygio „Aukštaitijos keliais“ programa
  Lapkričio 9 d.
  07.00-09.30 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
  09.30-10.00 val. – žygio atidarymas;
  10.00 val. – žygio startas;
  10.00-20.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

  LAIKAS IR VIETA
  Žygis vyks 2019 m. lapkričio 9 d. Aukštaičių a. 14, Subačius, 40406 Kupiškio r, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinys.

  DALYVIAI
  Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.
  Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

  REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS
  Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija ir apmokėjimas į žygį vykdoma nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. (imtinai) puslapyje: www.xkilometras.lt. Užsiregistravę po šios datos arba neapmokėję dalyvio mokesčio turės galimybę užsiregistruoti renginio dieną papildomai sumokėdami 2 eurų mokestį.

  DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
  Dalyvio mokestis visiems:
  užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2019-11-06 su medaliu – 20 €;
  užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2019-11-06 be medalio – 5 €;
  užsiregistravus po 2019-11-06 arba renginio dieną +2 €;
  užsiregistravus iki 2019-11-06 ir nepadariusiems pavedimo mokant vietoje +2 €;
  2 € – vaikams iki 16 metų amžiaus (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

  REKVIZITAI
  Žygeivių klubo “X KILOMETRAS”
  banko sąsk. AB SEB Nr.: LT12 7044 0600 0788 4527
  (darant pavedimą BŪTINA nurodyti vardus ir pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai)

  INDIVIDUALI REGISTRACIJA
  Vardas, Pavardė
  Amžius
  Telefono nr.
  Pasirinktas atstumas
  El. paštas
  Medalis (taip arba ne)
  Anketą rasite xkilometras.lt puslapyje.

  GRUPĖS REGISTRACIJA
  Grupės pavadinimas
  Word programos lentelėje surašyti grupės narių vardus, pavardes, amžius, pažymėti grupės vadovą
  Grupės vadovo tel. nr.
  El. paštas
  Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne

  Anketą rasite xkilometras.lt puslapyje. Grupės vadovas galutinės registracijos metu turi pateikti atspausdintą galutinį grupės sąrašą

  ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS
  16 km trasa (STARTAS: Subačius – Šaukliškiai – Stračniai – Budrionys – Užusieniai – Ilčiūnai – Smėlinka – FINIŠAS: Subačius);
  26 km trasa (STARTAS: Subačius – Žvirblionys – Skverbai – Stirniškiai – Palėvenė – Noriūnai – Stirniškiai (Paulianka) – Skverbai – Dvariškiai – FINIŠAS: Subačius)
  42 km trasa (STARTAS: Subačius – Žvirblionys – Skverbai – Stirniškiai – Palėvenė – Noriūnai – Stirniškiai (Paulianka) – Skverbai – Akmeniai – Šaukliškiai – Stračniai – Budrionys – Užusieniai – Ilčiūnai – Smėlinka – FINIŠAS: Subačius)
  Visi dalyviai startuoja vienu metu 10:00 val.;
  Dalyviai turi įveikti pasirinktą trasą iki 20:00 val.;
  Žygio trasos, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis;
  Dalyviai turi žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
  Įveikdami pasirinktą trasą, dalyviai (komandos) atsižymi kontroliniuose punktuose;
  Draudžiama, įveikiant pasirinktą trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti;
  Būtina turėti žibintuvėlius ir atšvaitus. Žibintuvėliai ypač svarbūs ilgąją trasą einantiems dalyviams;
  Viename iš punktų bus pateikti karšti pietūs, kituose – geriamo vandens ir šiltos arbatos. Ir tradiciškai – jūsų laukia sūreliai, lašiniai, naminė duona ir kiti siurprizai 🙂

  DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
  Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
  Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
  Turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius;
  Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

  APDOVANOJIMAI
  Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams, įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – diplomas neįteikiamas. Papildomai užsisakę ir sėkmingai įveikę pasirinktą 16 km, 26 km arba 42 km atstumą, būsite apdovanoti žygio medaliu ir diplomu.
  Medaliu apdovanojami asmenys:
  – praėję visą žygio atstumą;
  – apmokėję medalio gamybos išlaidas;
  – nepažeidę žygio taisyklių.
  Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ir jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriams. Pinigai už medalių gamybą negrąžinami.

  DRAUDIMAI
  Žygio metu draudžiama:
  – naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
  – bėgti;
  – skleisti politinę propagandą;
  – pažeidinėti viešąją tvarką;
  – pažeidinėti kelių eismo taisykles;
  – šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute.
  Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

  KITOS SĄLYGOS
  Pageidaujantys gali atvykti ir apsigyventi Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinyje, žygio išvakarėse lapkričio 8 d. nuo 18 val.
  Bus skirta vieta apsigyventi salėje (turėkite savo kilimėlius, miegmaišius ir pan.);
  Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti;
  Žygio startas ir finišas – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Subačiaus padalinys.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia klubo taryba.

  ❗️❗️REGISTRACIJA JAU PRASIDĖJO ❗️❗️

  https://www.xkilometras.lt/registracija.php

 • Pėsčiųjų žygis Dainavos ir Tauro apygardos partizanų atminimui

  Pėsčiųjų žygis, skirtas Lietuvos Šaulių Sąjungos 100-mečiui ir Dainavos ir Tauro apygardų Lietuvos partizanų atminimui

  2019 m. spalio 12 d. (šeštadienį) organizuojamas 24 km žygis nuo Pakrovų kaimo Stakliškių seniūnijoje (Prienų r. sav.) iki Aukštadvario miestelio (Trakų r. sav.)

  Žygio programa:

  Žygio dalyviai renkasi aikštelėje prie Didžiojo Gojaus ąžuolo (artimiausio gyvenamo objekto adresas, Ąžuolų g. 14, Pakrovų k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.).
  10.00 -10.20 val. Galutinė registracija. Iškilminga rikiuotė, žygio programos pristatymas.
  10.20-10.50 val. Žygio startas. Pirmas etapas 2500 m. Pakrovai – Partizanų žeminė (Gojaus miškas).
  10.50 -11.10 val. Lietuvos partizanų žeminės lankymas, trumpa edukacinė programa.
  11.10 -12.20 val. Antras etapas 6120 m. Gojaus miškas – Vyšniūnai (Stakliškių sen.).
  12.20-13.00 val. Trumpas sustojimas prie sodybos – paskutinės partizanų vado Adolfo Ramanausko – Vanago slėptuvės. Susitikimas su Vyšniūnų kaimo bendruomene.
  13.00 -14.30 val. Trečias etapas 6670 m. Vyšniūnai – Jarmališkės, Stakliškių sen., Prienų r. sav. (trumpas poilsis prie Kauno ir Vilniaus apskričių ribos).
  14.30-14.50 val. Susitikimas su Aukštadvario regioninio parko darbuotojais Gaižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav.
  14.50 -16.40 val. Ketvirtas etapas 8080 m. Gaižiūnų k., Aukštadvario sen. – Aukštadvaris. Trumpas poilsis Šafarnės kaime (Aukštadvario sen., Trakų r.).
  16.40 – 17.20 val. Finišas aikštelėje prie Aukštadvario bendruomenės namų (Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris). Žygio dalyvius pasitiks ir globos Aukštadvario bendruomenė.
  Tradicine šaulių koše ir arbata vaišins LŠS Prienų 206-osios kuopos šauliai.
  Žygio dalyvių pažymėjimų įteikimas.
  Aukštadvario regioninio parko lankytojų centro lankymas.
  17.20 val. Renginio pabaiga, išvykimas į namus.

  Organizatoriai:
  Jiezno seniūnija ir LŠS Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206 kuopa.
  Pagrindiniai partneriai:
  Prienų rajono savivaldybė, Stakliškių seniūnija, Aukštadvario seniūnija.
  LŠS Vytauto Didžiojo II rinktinės Kauno 202 kuopa.
  Partneriai ir rėmėjai:
  Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario bendruomenė, Elektrėnų PMC Aukštadvario skyrius, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Jiezno gimnazija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Verknės girininkija, Vyšniūnų bendruomenė.

  Informaciniai rėmėjai:
  Portalai ,,Krašto vitrina“ ir ,,Gera Prienuose“
  Laikraščiai: ,,Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“

  Žygio dalyvių registracija tel.: 8 687 25919, 8 610 01936, el. p.: prienu6kuopa@gmail.com, algis0705@gmail.com

  Žygio dalyviai iš Aukštadvario į starto vietą Pakrovų kaime bus parvežti užsakytu transportu.
  Foto: Dainavos apsk. Merkio rinkt. Varėnos bataliono Merkio būrio partizanai. Priklaupęs iš kairės į dešinę 4-as – rinktinės vadas A.Ramanauskas-Vanagas. 1946m. lapkričio mėn.

 • Rudeninis pėsčiųjų žygis Vištyčio regioniniame parke

  Vištyčio regioninio parko direkcija ir Vištyčio pasienio užkarda kviečia į RUDENINĮ PĖSČIŲJŲ ŽYGĮ rugsėjo 28 d. (šeštadienį)!
  Kur ir kada renkamės?
  Renkamės 10.30 – 11.00 val. automobilių stovėjimo aikštelėje kelio Vištytis-Varteliai (Nr. 5144) dešimtajame kilometre (kelias į Lenkiją). Koordinatės 422578;6028192 (LKS) 54.384761, 22.808064 (WGS).

  Ką pamatysime? Kiek laiko keliausime?
  Keliausime pro Liepinės ežeriuką, apsuptą aukštomis, mišku apaugusiomis kalvomis, sieksime trijų valstybių (LT-PL-RUS) sandūros tašką. Grožėsimės unikaliu, kalvotu Pavištyčio geomorfologinio draustinio reljefu. Stebėsime Vištyčio ežerą, kuris juoduoja nuo daugybės suskridusių laukių. Pavištyčio miškas stebins rudeniškomis spalvomis.
  Keliausime apie 14 km., apie 3-4 val.

  Ką dar turėtum žinoti?
  • Žygio dalyvio mokestis 4,00 eurai. (atsiskaitymas grynais žygio dieną)
  • Jaunesni kaip 14 metų asmenys gali keliauti tik su juos lydinčiais suaugusiais
  • Žygio pabaigoje vaišinsimės pasieniečių koše ir karšta arbata. Nepamirškite dubenėlio, šaukšto, puodelio ir gėrimų.
  • Būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 26 dienos, telefonu 8 342 63532, el.p.: v.leonavicius @vistytis.lt

 • Žygis „Žodis, žemė, žingsnis“

  Rugsėjo 28 d., šeštadienį, kviečiame visus visus – ir žygeivius, ir kultūros entuziastus – į žygį! Minėsime du šimtmečius – 100-ąsias partizano, poeto B. Krivicko gimimo metines ir 100-ąsias Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo metines. Jūsų laukia ne tik smagus pasivaikščiojimas gryname ore, bet ir poezijos skaitymai, negirdėtos istorijos apie pogrindinę spaudą, gardi šaulių gaminta košė (tausokime gamtą – atsineškime savo šaukštą ir dubenėlį). Pasiimkite artimuosius, draugus, augintinius, registruokitės telefonu (8 37) 206842 arba el. paštu vrs@maironiomuziejus.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, telefono numerį, ir pasimatome rugsėjo 28 d. 10.00 val. mašinų stovėjimo aikštelėje prie IX forto muziejaus!

  Bendroji informacija:
  Žygio maršrutas: Kauno IX forto muziejus – pogrindžio spaustuvė „ab“ – Lentainių piliakalnis –Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia – Kauno IX forto muziejus.
  Maršruto ilgis – apie 15 km.
  Žygio pradžia – 10.00 val. (trukmė 5–6 val.)
  Pasirūpinkite žygiui tinkamais rūbais ir avalyne – žygiuosime bet kokiu oru!
  Dalyvaudami žygyje sutinkate, kad nuotraukos, kuriose esate ir Jūs, būtų naudojamos renginio viešinimo tikslais.
  Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą.

  Renginį organizuoja Maironio lietuvių literatūros muziejus ir Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-oji rinktinė.

 • Lekiam į Nidą

  Šiemet jau 11 – tas LEKI žygis Baltijos pajūryje. 100 km , per keturias dienas, nuo Latvijos iki Rusijos pajūrio smėliu ir dar bendraminčių draugijoje tikros atostogos kūnui ir sielai. Norintiems vykti drauge siūlome 2 išvykos variantus:

  1 variantas – kaina 110 eur
  Visas 100 km per 4 dienas. – Kelionė + 1 nakvynė Palangoje + 2 nakvynės Nidos centre + pagalba trasoje.
  Iš Alytaus išvažiuojame nuo sporto mokyklos (Matučio 14) , 26d. (ketvirtadienį) 7.30 val. Galime paimti iš Prienų, Kauno.
  Žygio pabaiga sekmadienį 16-17 val. Dušas viešbutyje. 22-23 val. Alytuje. Kaina- 110 eurų.

  2 variantas – kaina 75 eur
  Rugsėjo 27d. penktadienį 16 val. išvažiuojame iš Alytaus (Matučio 14 Sporto mokykla).
  Apie 21 val. atvažiuojame į Nidą. Šeštadienį. ryte išvažiuojame į Smiltynę Dalyvaujame LEKI rengiamo, šiaurietiško ėjimo žygio (Latvija-Rusija, 100km pajūriu) trečiame etape Klaipėda – Juodkrantė (18km). Apie 15 val. atgal į Nidą. Poilsis, grybai, žvejyba ir kitos kurorto pramogos. Sekmadienį 9val. Žygis Nida-Parnidžio kopa-Rusijos siena pajūryje-Nidos švyturys, ( apie 10 km.). Po žygio laisvas laikas. 15val. išvažiuojam iš Nidos.
  Pakeliui sustojame ir aplankome NEGYVĄJĄ KOPĄ. Apie 16 val.namo. Alytuje 21val. Kaina – 75 eurai.
  Gundykitės ir registruokitės.

  Registruodamiesi nurodykite pasirinktą išvykos variantą.

  Registracija: http://www.eiksiaurietiskai.lt/renginiai/lekiam-i-nida

Į viršų