2009 – 2012 metų žygiai

Pradinė statistika:

Žygio data: 2012 m. 2011 m. 2010 m.
liepos
23-25 d.
2009 m. rugpjūčio
13-14 d.
Žygis dedikuotas: Jonušui
Radvilai
LDK
Kęstučiui
Viso užsiregistravo ~650 952 +
Einantys dvyliktąjį žygį:
Einantys vienuoliktąjį žygį:
Einantys dešimtąjį žygį: 7
Einantys devintąjį žygį: 8
Kariškiai:
Civiliai:
Vyrai:
Moterys:
Vaikai:
Užsieniečiai:
Žygio trasos 2×12, 2x22, 2×32, 2×42 km
1 dieną startavo: ~620
1 dieną iškrito:
1 dieną finišavo:
2 dieną nestartavo:
2 dieną startavo:
2 dieną iškrito:
2 dieną finišavo:
Galutinė statistika:
Viso atvyko ir dalyvavo:
Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: 547
Atgaiva

2005 – 2008 metų žygiai

Pradinė statistika:

Žygio data: 2008 m. rugpjūčio 17-22 d. 2007 m. rugpjūčio 19-24 d. 2006 m. rugpjūčio 13-18 d. 2005 m. rugpjūčio 7-11 d.
Žygis dedikuotas: Albertui Radvilai Mikalojui Radvilai II „Senajam” Mikalojui Radvilai „Rudajam” Jonušui Radvilai
Užsiregistravo 4×12, 4×22, 4×32, 4×42 km.: ~ 600 ~ 754 775 901
Užsiregistravo eXtreme 2×100 km.: ~ 60 ~ 100 154 120
Einantys aštuntąjį žygį: 10
Einantys septintąjį žygį: 18
Einantys šeštąjį žygį: 26
Einantys penktąjį žygį: 31
Kariškiai:

230 437
Civiliai:

362 247
Vyrai:

384 545
Moterys:
208 123
Vaikai:

172 101
Užsiregistravo iš viso:

929 1021
Ypatingoji (eXtreme) žygio trasa, 2 x 100 km.
1 parą startavo: 49 80 96 83
1 parą iškrito:

6 26
1 parą finišavo:

90 57
2 parą nestartavo:

0 6
2 parą startavo:

90 51
2 parą iškrito:

2 2
2 parą finišavo ir buvo apdovanoti: 41 60 88 49
Žygio trasos 4×12, 4×22, 4×32, 4×42 km.
1 dieną startavo: ~ 440 528 496 466
1 dieną iškrito:

9 447
1 dieną finišavo:

487 19
2 dieną nestartavo:

52 51
2 dieną startavo:

435 396
2 dieną iškrito:

23 73
2 dieną finišavo:

412 323
3 dieną nestartavo:

29 62
3 dieną startavo:

383 261
3 dieną iškrito:

9 24
3 dieną finišavo:
374 237
4 dieną nestartavo:

0 3
4 dieną startavo:
374 234
4 dieną iškrito:

4 0
4 dieną finišavo ir buvo apdovanota: ~ 400 444 370 234
Galutinė statistika:
Viso atvyko ir dalyvavo: ~ 480 608 592 549
Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: ~ 440 504 458 283
Tik pėsčiomis!

2001 – 2004 metų žygiai

Pradinė statistika:

Žygio data: 2004 m. rugpjūčio
15-19 d.
2003 m. rugpjūčio
17-21 d.
2002 m.
liepos 28 – rugpjūčio 1 d.
2001 m.
liepos
08-12 d.
Žygis dedikuotas: Kristupui Radvilai „Perkūnui” Mikalojui Radvilai „Rudajam” Barborai Radvilaitei Jonušui Radvilai
Užsiregistravo 4×30, 4×40, 4×50 km.: 775 854 944 576
Užsiregistravo eXtreme 2×100 km.: 153 116

Einantys ketvirtąjį žygį: 37


Einantys trečiąjį žygį: 55 ~80

Einantys antrąjį žygį: 130 ~120
Einantys pirmąjį žygį:
Kariškiai: 444
Civiliai: 484
Vyrai: 648
Moterys: 281
Vaikai: 224
Užsiregistravo iš viso: 928 ~1100
Ypatingoji (eXtreme) žygio trasa, 2×100 km.
1 parą startavo: 120 116
1 parą iškrito: 14 29
1 parą finišavo: 106 87
2 parą nestartavo: 3 2

2 parą startavo: 103 85
2 parą iškrito: 3 0
2 parą finišavo ir buvo apdovanoti: 100 85
Žygio trasos 4×30, 4×40, 4×50 km.
1 dieną startavo: 543 655
1 dieną finišavo: 529 639
1 dieną iškrito: 14 16
2 dieną nestartavo: 30 53
2 dieną startavo: 499 586
2 dieną iškrito: 17 78
2 dieną finišavo: 482 508
3 dieną nestartavo: 19 44
3 dieną startavo: 463 464
3 dieną iškrito: 13 21
3 dieną finišavo: 450 443
4 dieną nestartavo: 1 6
4 dieną startavo: 449 437
4 dieną iškrito: 0 0
4 dieną finišavo ir buvo apdovanota: 449 437
Galutinė statistika:
Viso atvyko ir dalyvavo: 663 771 ~ 900 ~ 530
Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: 549 522 659 383

Pėdos