Vai, ko nusižvengei,
Bėrasai žirgeli,
Ko dairais aplinkui
Į dulkėtą kelią.

Kelias tas į Vilnių,
Gedimino pilį,
Ten, kur mūsų broliai
Žūsta už Tėvynę.

O kai aš užaugsiu,
Tai narsiai kariausiu,
Gedimino pily
Trispalvę iškelsiu.

Gedimino pily
Trispalvę iškelsiu,
Ir prie Aušros vartų
Karštai pasimelsiu.

Dieve visagali,
Saugok mūsų šalį,
Tėvą ir močiutę
Ir mažą sesutę.