• Žygių „Radvilų keliais” statistika

  2009 – 2012 metų žygiai

  Pradinė statistika:

  Žygio data: 2012 m. 2011 m. 2010 m.
  liepos
  23-25 d.
  2009 m. rugpjūčio
  13-14 d.
  Žygis dedikuotas: Jonušui
  Radvilai
  LDK
  Kęstučiui
  Viso užsiregistravo ~650 952 +
  Einantys dvyliktąjį žygį:
  Einantys vienuoliktąjį žygį:
  Einantys dešimtąjį žygį: 7
  Einantys devintąjį žygį: 8
  Kariškiai:
  Civiliai:
  Vyrai:
  Moterys:
  Vaikai:
  Užsieniečiai:
  Žygio trasos 2×12, 2x22, 2×32, 2×42 km
  1 dieną startavo: ~620
  1 dieną iškrito:
  1 dieną finišavo:
  2 dieną nestartavo:
  2 dieną startavo:
  2 dieną iškrito:
  2 dieną finišavo:
  Galutinė statistika:
  Viso atvyko ir dalyvavo:
  Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: 547
  Atgaiva

  2005 – 2008 metų žygiai

  Pradinė statistika:

  Žygio data: 2008 m. rugpjūčio 17-22 d. 2007 m. rugpjūčio 19-24 d. 2006 m. rugpjūčio 13-18 d. 2005 m. rugpjūčio 7-11 d.
  Žygis dedikuotas: Albertui Radvilai Mikalojui Radvilai II „Senajam” Mikalojui Radvilai „Rudajam” Jonušui Radvilai
  Užsiregistravo 4×12, 4×22, 4×32, 4×42 km.: ~ 600 ~ 754 775 901
  Užsiregistravo eXtreme 2×100 km.: ~ 60 ~ 100 154 120
  Einantys aštuntąjį žygį: 10
  Einantys septintąjį žygį: 18
  Einantys šeštąjį žygį: 26
  Einantys penktąjį žygį: 31
  Kariškiai:

  230 437
  Civiliai:

  362 247
  Vyrai:

  384 545
  Moterys:
  208 123
  Vaikai:

  172 101
  Užsiregistravo iš viso:

  929 1021
  Ypatingoji (eXtreme) žygio trasa, 2 x 100 km.
  1 parą startavo: 49 80 96 83
  1 parą iškrito:

  6 26
  1 parą finišavo:

  90 57
  2 parą nestartavo:

  0 6
  2 parą startavo:

  90 51
  2 parą iškrito:

  2 2
  2 parą finišavo ir buvo apdovanoti: 41 60 88 49
  Žygio trasos 4×12, 4×22, 4×32, 4×42 km.
  1 dieną startavo: ~ 440 528 496 466
  1 dieną iškrito:

  9 447
  1 dieną finišavo:

  487 19
  2 dieną nestartavo:

  52 51
  2 dieną startavo:

  435 396
  2 dieną iškrito:

  23 73
  2 dieną finišavo:

  412 323
  3 dieną nestartavo:

  29 62
  3 dieną startavo:

  383 261
  3 dieną iškrito:

  9 24
  3 dieną finišavo:
  374 237
  4 dieną nestartavo:

  0 3
  4 dieną startavo:
  374 234
  4 dieną iškrito:

  4 0
  4 dieną finišavo ir buvo apdovanota: ~ 400 444 370 234
  Galutinė statistika:
  Viso atvyko ir dalyvavo: ~ 480 608 592 549
  Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: ~ 440 504 458 283
  Tik pėsčiomis!

  2001 – 2004 metų žygiai

  Pradinė statistika:

  Žygio data: 2004 m. rugpjūčio
  15-19 d.
  2003 m. rugpjūčio
  17-21 d.
  2002 m.
  liepos 28 – rugpjūčio 1 d.
  2001 m.
  liepos
  08-12 d.
  Žygis dedikuotas: Kristupui Radvilai „Perkūnui” Mikalojui Radvilai „Rudajam” Barborai Radvilaitei Jonušui Radvilai
  Užsiregistravo 4×30, 4×40, 4×50 km.: 775 854 944 576
  Užsiregistravo eXtreme 2×100 km.: 153 116

  Einantys ketvirtąjį žygį: 37


  Einantys trečiąjį žygį: 55 ~80

  Einantys antrąjį žygį: 130 ~120
  Einantys pirmąjį žygį:
  Kariškiai: 444
  Civiliai: 484
  Vyrai: 648
  Moterys: 281
  Vaikai: 224
  Užsiregistravo iš viso: 928 ~1100
  Ypatingoji (eXtreme) žygio trasa, 2×100 km.
  1 parą startavo: 120 116
  1 parą iškrito: 14 29
  1 parą finišavo: 106 87
  2 parą nestartavo: 3 2

  2 parą startavo: 103 85
  2 parą iškrito: 3 0
  2 parą finišavo ir buvo apdovanoti: 100 85
  Žygio trasos 4×30, 4×40, 4×50 km.
  1 dieną startavo: 543 655
  1 dieną finišavo: 529 639
  1 dieną iškrito: 14 16
  2 dieną nestartavo: 30 53
  2 dieną startavo: 499 586
  2 dieną iškrito: 17 78
  2 dieną finišavo: 482 508
  3 dieną nestartavo: 19 44
  3 dieną startavo: 463 464
  3 dieną iškrito: 13 21
  3 dieną finišavo: 450 443
  4 dieną nestartavo: 1 6
  4 dieną startavo: 449 437
  4 dieną iškrito: 0 0
  4 dieną finišavo ir buvo apdovanota: 449 437
  Galutinė statistika:
  Viso atvyko ir dalyvavo: 663 771 ~ 900 ~ 530
  Sėkmingai baigė ir buvo apdovanoti: 549 522 659 383

  Pėdos

 • Vai, ko nusižvengei

  Vai, ko nusižvengei,
  Bėrasai žirgeli,
  Ko dairais aplinkui
  Į dulkėtą kelią.

  Kelias tas į Vilnių,
  Gedimino pilį,
  Ten, kur mūsų broliai
  Žūsta už Tėvynę.

  O kai aš užaugsiu,
  Tai narsiai kariausiu,
  Gedimino pily
  Trispalvę iškelsiu.

  Gedimino pily
  Trispalvę iškelsiu,
  Ir prie Aušros vartų
  Karštai pasimelsiu.

  Dieve visagali,
  Saugok mūsų šalį,
  Tėvą ir močiutę
  Ir mažą sesutę. • Bolševikai tegul žino

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  Bolševikai tegul žino,
  Kad dar kartą žygis bus.
  Iš miškų ir iš beržynų
  Vyrai jiems paruoš kapus.

  Velnias buvo juos išnešęs,
  Bet sugrįžo alkani.
  Neprašytas mūms ne svečias
  Pavaišinsim mirtimi.

  Ir sustos prie vyro vyras,
  Vėl trispalvė plevesuos.
  Ką lig šiol globojo girios,
  Tie stos ginti Lietuvos.

  Kils kaip žiedas dobilėlio
  Mūs brangi tėvų šalis.
  Vėl bsu laisvas artojėlis,
  Vėl gyvenimas atgis.

  Už kiekvieną kraujo lašą
  Bolševikai užmokės.
  Tegul savo saulę neša
  Jie į azijos gelmes.

 • Kur bėga Šešupė

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
  Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
  Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
  Čia skamba po kaimus Birutės daina.

  Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!
  Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias!
  Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja
  Ir mūsų sesučių dabina kasas,

  Kur sode raiboji gegutė kukuoja,
  Ten mūsų sodybas keleivis atras.
  Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė,
  Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

  Ar giedros išaušta pavasario dienos,
  Ar krinta po dalgiu žvangučiai lankos,
  Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, –
  Mums savo tėvynė graži visados.

  Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė,
  Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva-matute!
  Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
  Tu mūsų brangiausia prabočių šalis!

  Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė,
  Čia tiek atminimų atranda širdis!
  Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela,
  Atminimais taip turtinga ir brangi kaip siela!

  Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo,
  Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus;
  Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo;
  Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus.

  Čia kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių gynė,
  Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė!
  Apsaugok, Aukščiausis, tą mylimą šalį,
  Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!

  Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
  Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.
  Neapleisk, Aukščiausis, mūsų ir brangios tėvynės,
  Maloningas ir galingas per visas gadynes!


 • Atskrend sakalėlis

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  Atskrend sakalėlis
  Per žalią girelę,
  Atmušė sparnelius
  Į sausą eglelę.

  Pažiūrėk, mergele,
  Į sausą eglelę:
  Kai pradės žaliuoti,
  Tai tu būsi mano.

  Sausoji eglelė
  Žaliuoti pradėjo –
  Kur gi tas bernelis,
  Kurs mane mylėjo?

  Ar už jūrių marių,
  Ar už vandenėlių,
  Ar kitas mergeles
  Mylėti pradėjo?

  Nei už jūrių marių,
  Nei už vandenėlių,
  Tik kitas mergeles
  Mylėti pradėjo.


 • Tau, sesute, puikios gėlės

  Tau, sesute, puikios gėlės,
  O man – kardas prie šalies;
  Tau akis plaus ašarėlės,
  Man gaisrai kelius nušvies.

  Tau rymoti – manęs laukti,
  Man kovoti mirtinai,
  Gal sulauksi manęs jauno,
  Jei neslėgs šalti kapai.

  O jei žūsiu už Tėvynę,
  Brangią žemę Lietuvos,
  Tai žvaigždutė vakarinė,
  Pas mane tave atves.

  Ant smėlėto mano kapo
  Prisodinki daug gėlių,
  O kad jos gražiai žydėtų,
  Palaistyk jas vandenėliu. • Stovi malūnas prie kelio

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  Stovi malūnas prie kelio,
  Saulė seniai vakaruos,
  Žaidžia mėnulis upely,
  Klausosi mano dainos.

  Nors nėr tavęs čionai,
  Nors tu toli,
  Noriu papasakot tau vienai –
  Kas manoj širdy…

  Noriu šio vakaro sapną
  Apie tave susapnuot,
  Noriu, tave susitikęs,
  Dviese prie upės dainuot.

  Kaip man tave susitikti!
  Kaip man tave pamatyt?
  Eitum saulėlydžio laukti,
  Eitum aušros pasitikt…


 • Iš suvalkijos lygumų

  Tu padainuok, šaunus bernioke,
  Iš Suvalkijos lygumų,
  O tau pritars javai nunokę
  Ir senas gluosnis prie namų.

  Neliūsk jei tyli, jei nemyli,
  Graži gėlė ne tik rūta…
  Jei tavo širdį ji apvylė,
  Ne tavo daliai ji skirta.

  Geriau pašvilpauki, bernioke,
  Iš Suvalkijos lygumų…
  Tik tu ir vėjas šitaip moka
  Pašvilpaut tyliai prie namų.

  Ant klevo gonkų saulė tviska,
  Gražu darželyje sesers,
  Tu padainuok, berniok išblyškęs,
  Sesuo ir vėjas tau pritars…


 • Kai aš numirsiu

  Mieli draugai, kai aš numirsiu,
  O žmonės sako, kad jau greit,
  Kuprinę, kirvį jums paliksiu
  Ir juodą katilą drauge.

  Jūs man varpais neskambaliuokit,
  Aš jūsų šito neprašau,
  Geriau “Laurenciją” sušokit,,
  Tai šimtą kartų bus geriau.

  Jūs man parinkit kapui vietą
  Ant aukšto kalno po egle,
  Kad aš matyčiui laužo liepsną,
  Ir košę verdant katile.

  Jūs ant paminklo nerašykit,
  Kelintais metais aš gimiau,
  Tiktai tris žodžius parašykit,
  Kad bekeliaudamas žuvau.

  „Kai aš numirsiu” v.2

  Kai aš numirsiu, mane pakaskit
  Po didele alaus bačka,
  Kad bačkos kraną atsisukęs
  Alutį maukčiau kaip šuva.

  Jūs man varpais neskambaliokit,
  Aš šito jūsų beprašau.
  Verčiau bokalais pamojuokit,
  Tai šimtą kartų bus geriau.

  Jūs mano kapą apsodinkit
  Aukščiausios rūšies tabaku,
  O vietoj kryžiaus pastatykit
  Pypkutę riestu cibuku.

  Ant mano kapo nerašykit,
  Kada gimiau, kada miriau.
  Ant mano kapo parašykit –
  Alutį maukdamas miriau.


 • Jurbarko rajono savivaldybės informacija

  Jurbarko rajono laikraštis „Šviesa”, 2005 vasario 26 d.

  Šiemet Ruklos mokomojo pulko karių rengiamas žygis „Radvilų keliais” į savo maršrutą įtraukė ir Jurbarko rajona.
  Penktakart startuojantis žygis bus tarptautinis, tad tikimasi sulaukti daug dalyvių iš užsienio šalių.
  Per mūsų rajoną nusidrieks ekstremalaus žygio maršrutas. Rugpjūčio 8 d. žygeiviai iš Jurbarko keliaus panemune pro Skirsnemunę, Raudonę, Veliuoną, Seredžių. Numatytuose punktuose, kuriuose žygio dalyviai ir juos lydintieji asmenys gales trumpam stabtelėti, koncertuos folkloro grupės, prekiaus amatininkai ir kulinarinio paveldo puoselėtojai.
  Žygio dienomis rajone tikimasi sulaukti daugybės svečių, kuriems bus reikalinga ir nakvynė.

Į viršų