[audio:Virgis Stakenas – Snaudzia malunas prie kelio.mp3]

Stovi malūnas prie kelio,
Saulė seniai vakaruos,
Žaidžia mėnulis upely,
Klausosi mano dainos.

Nors nėr tavęs čionai,
Nors tu toli,
Noriu papasakot tau vienai –
Kas manoj širdy…

Noriu šio vakaro sapną
Apie tave susapnuot,
Noriu, tave susitikęs,
Dviese prie upės dainuot.

Kaip man tave susitikti!
Kaip man tave pamatyt?
Eitum saulėlydžio laukti,
Eitum aušros pasitikt…