Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Pėsčiųjų žygis „Pasieniečių keliais“ 2013

2013 06 21 @ 15:00 - 2013 06 22 @ 18:00

PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pasieniečių mokyklos viršininko
2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 5-166

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „PASIENIEČIŲ KELIAIS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pėsčiųjų žygio „Pasieniečių keliais“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką ir žygio taisykles, apdovanojimų tvarką.
2. Žygis yra nekomercinio pobūdžio visuomeninis renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai.
3. Žygyje galima dalyvauti individualiai ir komandomis. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą.
4. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai ir komandos nesivaržo.
5. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Žygio tikslas – atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pirmosios 1940-ųjų metų sovietinės invazijos į Lietuvą aukos, žuvusio pasienio policijos Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 73-ąsias ir kitų pasieniečių žūties metines bei įamžinti istorinių įvykių pasienyje tęstinumą.
7. Žygio uždaviniai:
7.1. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;
7.2. skatinti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių;
7.3. propaguoti pasieniečio profesiją;
7.4. ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
7.5. skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;
7.6. tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

III. PROGRAMA IR ORGANIZAVIMAS

8. Žygį organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau tarnyba) Pasieniečių mokykla (toliau Pasieniečių mokykla), Pėsčiųjų žygių asociacija (toliau PŽA) ir VšĮ RCE.
9. Žygio įgyvendinimui Pasieniečių mokyklos viršininko įsakymu sudaromas žygio organizacinis komitetas (toliau komitetas), kuris atsako už tinkamą žygio organizavimą.
10. Žygis vyks 2013 m. birželio 22 d.
11. Žygio programa:
11.1. 07.00–09.30 val. – žygio dalyvių atvykimas ir galutinė registracija;
11.2. 09.30–10.00 val. – žygio atidarymas;
11.3. 10.00–18.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.
Pastaba. Pageidaujantys žygio dalyviai galės atvykti birželio 21 d. (žygio išvakarėse). Jie bus registruojami žygio išvakarėse iki 22.00 val.
12. Registracija į žygį:
12.1. žygio dalyvių registracija vyksta nuo kovo 15 d. iki birželio 15 d. internete: https://pesciujuzygiai.lt/registracija/;
12.2. galutinė žygio dalyvių registracija vyksta Pasieniečių mokykloje (Vilniaus r. sav., Medininkų k., LT-13019, www.pasienietis.lt) birželio 21 d. 16.00–22.00 val. ir birželio 22 d. 07.00–09.30 val. Visi žygio dalyviai galutinės registracijos metu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atspausdintą žygio dalyvio kortelę, kuri suteikia teisę dalyvauti žygyje ir įeiti į Pasieniečių mokyklos teritoriją žygio dienomis.
13. Esant poreikiui, žygio dalyviai apgyvendinami Pasieniečių mokyklos palapinių miestelyje arba kitoje nustatytoje vietoje (su savimi būtina turėti nuosavas palapines, rekomenduojama turėti miegmaišius) arba pagal galimybes Pasieniečių mokyklos bendrabučiuose tarnybos vado nustatyta tvarka.
14. Žygio dalyviai maistu privalo apsirūpinti patys.
15. Pasieniečių mokykla sudarys sąlygas asmens higienai palaikyti ir suteiks pirmąją medicininę pagalbą.
16. Žygio maršrutai, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi įvairiais specialiais ženklais, rodyklėmis bei spalvotomis juostomis. Visa informacija apie žygį skelbiama skelbimų lentose Pasieniečių mokyklos teritorijoje.

IV. ŽYGIO TAISYKLĖS

17. Žygio dalyviai registruodamiesi turi teisę pasirinkti vieną iš žygio maršrutų, kurį privaloma įveikti per nurodytą laiką:

Atstumas

Laikas

10 km

~3 val.

25 km

~5 val.

40 km

~8 val.

18. Žygio dalyviai privalo:
18.1. žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
18.2. laikytis žygio nuostatų;
18.3. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;
18.4. žygio metu laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
18.5. saugoti asmeninius daiktus;
18.6. nedelsiant informuoti komitetą apie pasitraukimą iš žygio;
18.7. žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
18.8. nedelsiant pranešti komitetui apie daromus ar padarytus teisės pažeidimus ir nusikaltimus.
19. Žygio dalyviams draudžiama:
19.1. įveikiant pasirinktą atstumą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti;
19.2. skleisti politinę propagandą;
19.3. šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
19.4. įnešti į Pasieniečių mokyklos teritoriją alkoholinius gėrimus ir juos vartoti;
19.5. laikyti augintinius (šunys ir pan.) Pasieniečių mokyklos teritorijoje;
19.6. naudoti elektrinius buities ir kitus prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros.
19.7. kariams ir statutiniams valstybės tarnautojams pažeidinėti uniformų dėvėjimo taisykles.
20. Žygio dalyviai turi teisę:
20.1. laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę;
20.2. gauti kvalifikuotą pirmąją medicininę pagalbą;
20.3. nustatyta tvarka laikyti asmenines ir tarnybines transporto priemones Pasieniečių mokyklos teritorijoje;
20.4. bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti.

V. APDOVANOJIMAI

21. Visiems žygio dalyviams, sumokėjusiems žygio dalyvio mokestį ir sėkmingai įveikusiems pasirinktą žygio atstumą, įteikiamas diplomas, sumokėjusiems žygio medalio gamybos išlaidas – PŽA Vilniaus reginio įsteigtas žygio medalis, medalio pakaitas ir liudijimas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Komitetas, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti iš žygio.
23. Komitetas neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus ir sveikatą žygio metu.
24. Neįveikus pasirinkto žygio atstumo, apdovanojimai žygio dalyviams neįteikiami.


TVIRTINU
Pėsčiųjų žygių asociacijos
prezidentas Vidmantas Genys.

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO
„PASIENIEČIŲ KELIAIS“ MEDALIO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pėsčiųjų žygio „Pasieniečių keliais“ (toliau žygis) medalio nuostatai reglamentuoja Pėsčiųjų žygių asociacijos (toliau PŽA) Vilniaus regiono kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla ir kitais partneriais organizuojamo žygio medalio (toliau medalis) paskirtį, struktūrą, įteikimo ir nešiojimo tvarką.
2. Medalis skiriamas asmenims, pilnai įveikusiems pasirinktą žygio maršrutą.
3. Medalis yra trijų laipsnių: pirmo, antro ir trečio.

II. MEDALIO STRUKTŪRA

4. Visų laipsnių medalio ženklai yra vienodi. Priklausomai nuo laipsnio skiriasi tik medalio ženklo spalva ir medalio kaspinėlių spalvų deriniai (priedas).
5. Medalio ženklas yra apskritas, 36 mm skersmens, apie 2 mm storio, su ąsele, I laipsnio – aukso spalva, II laipsnio – sidabro spalva, III laipsnio – vario spalva.
6. Medalio ženklo averse, apskritime pavaizduotas Lietuvos Respublikos teritorijos kontūras (toliau kontūras). Kontūro kairėje pusėje pavaizduotas valstybės sieną žyminčio ženklo fragmentas. Kontūro, valstybės sieną žyminčio ženklo fragmento ir užrašo kompozicija apjuosta žiedu. Tarp vidinio ir išorinio žiedų viršuje per vidurį yra užrašas „Pasieniečių keliais“, dvi keturkampės žvaigždės ir užrašas apačioje „ANNO 2012“, simbolizuojantis žygio įkūrimo metus.
7. Medalio ženklo reverse, centre „Pagarbos žuvusiems pasieniečiams pėsčiųjų žygis“ apačioje – medalio numeris.
8. Medalio ženklas tvirtinamas prie 32 mm pločio ir 44 mm aukščio link apačios smailėjančio kaspinėlio.
9. Kaspinėlis – baltos spalvos, su:
9.1. I laipsnio – viena plačia žalios spalvos juostele viduryje ir dviem siauromis juodos spalvos juostelėmis kraštuose;
9.2. II laipsnio – dviem žalios spalvos juostelėmis viduryje ir dviem siauromis juodos spalvos juostelėmis kraštuose;
9.3. III laipsnio – trim žalios spalvos juostelėmis viduryje ir dviem siauromis juodos spalvos juostelėmis kraštuose.
10. Medalio pakaitas – 32 mm pločio ir 10 mm aukščio juostelė, atitinkanti kaspinėlio spalvas.
Pastaba. 2012 m. išleisto medalio ženklo averse, apskritime pavaizduotas Lietuvos Respublikos teritorijos kontūras (toliau kontūras). Kontūro kairėje pusėje pavaizduotas valstybės sieną žyminčio ženklo fragmentas. Kontūro, valstybės sieną žyminčio ženklo fragmento ir užrašo kompozicija apjuosta žiedu. Tarp vidinio ir išorinio žiedų viršuje per vidurį yra užrašas „Pasieniečių keliais“, dvi keturkampės žvaigždės ir užrašas apačioje „2012“, simbolizuojantis žygio įkūrimo metus. Medalio ženklo reverse, centre – medalio numeris.

III. MEDALIO ĮTEIKIMO TVARKA

11. Medalis įteikiamas asmenims tik už pilnai įveiktą pasirinktą žygio maršrutą:
11.1. III laipsnio – įveikus vieną žygį;
11.2. II laipsnio – įveikus keturis žygius ir pateikus tai įrodančius diplomus (arba spaudus Lietuvos žygeivio pase);
11.3. I laipsnio – įveikus septynis žygius ir pateikus tai įrodančius diplomus (arba spaudus Lietuvos žygeivio pase).
12. Asmenims, kuriems skirtas medalis, įteikiamas medalis, medalio pakaitas – juostelė ir medalio liudijimas, kurį pasirašo PŽA Vilniaus regiono vadovas.

IV. MEDALIO NEŠIOJIMO TVARKA

13. Medalis segamas prie išeiginės uniformos kairėje krūtinės pusėje. Vietoje medalio prie kasdieninės uniformos nešiojamas ženklo pakaitas – juostelė, segama kairėje krūtinės pusėje.
14. Laikantis galiojančių apdovanojimų ir pasižymėjimo ženklų segimo ir nešiojimo taisyklių reikalavimų, medalis ar jo pakaitas – juostelė gali būti nešiojami tiek dėvint uniformą tiek civilius drabužius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Medaliai gaminami už žygio dalyvių lėšas.
16. Medalių administravimą vykdo PŽA Vilniaus regionas.
17. Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami PŽA valdybos sprendimu.

Informacija

Pradžia:
2013 06 21 @ 15:00
Pabaiga:
2013 06 22 @ 18:00
Renginys kategorija:
Renginys žymos:

Organizatorius

Všį RCE
Telefonas:
861145464
El. paštas:
pasienieciukeliais@gmail.com

Vieta

Pasieniečių mokykla
Pasieniečių g. 11
Medininkai, 13193 Lietuva
+ Google žemėlapis
Telefonas:
(8 5) 219 8200
Interneto svetainė:
http://www.pasienietis.lt/

Žygių kalendorius

Dėmesio: datos, tikslūs laikai, vietovės gali skirtis nuo pateiktų čia, nes pirminė informacija būna suvedama ir skelbiama likus net metams iki renginio, todėl gali pasikeisti. Tikslesnės informacijos patariame ieškoti konkretaus renginio informaciniame puslapyje, likus 3-2 mėnesiams iki renginio 😉