Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Naktinis pėsčiųjų žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais” 2015

2015 01 16 @ 18:00 - 2015 01 17 @ 12:00

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Klaipėdos apskrities skyrius kartu su Lietuvos Šaulių Sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-ąja rinktine 2015 m. sausio 16 – 17 d. keturioliktą kartą organizuoja tradicinį nakties žygį „Klaipėdos sukilėlių keliais”.

Žygis skirtas 1923m. Klaipėdos sukilimo karinio vado Jono Budrio atminimui.

Žygio maršrutas: Palanga – Klaipėda.

Dalyviams teks nakties metu, atkartojant 1923 m. savanorių sukilėliųjudėjimo maršrutus ir laiką, įveikti 26 km atstumą pėsčiomis.

Privaloma turėti žibintą, atšvaistą, aprangą ir avalynę pritaikytą žiemos žygiams.

Žygio dalyvis, įveikęs visą trasą, gauna vardinį diplomą – pažymėjimą.

Organizatoriai žygio dalyvių komandų vardines paraiškas registruoja iki 2015 sausio 12 d. Išankstinė komandų ir pavienių asmenų registracija vykdoma el. paštu: zygis1923@gmail.com atsiunčiant paraišką.

Dalyvio mokestis – 3 € (10,36 Lt). Mokestį teks sumokėti starto vietoje. Pavienių dalyvių skaičius ribotas.

Užsiregistravusios komandos 2015 m. sausio mėn.16 d. nuo 18.00 iki 21.00 atvyksta į Palangos universalią sporto areną (Sporto g. 3) ir atsižymi registratūroje. Komandos vadovas turi pateikti 2 egz. galutinės sudėties komandos paraiškas. Čia išduodami maršruto aprašymai, žemėlapiai ir dalyvio kortelės.

Registruoti pavieniai dalyviai buriami į komandas starto vietoje.

Dalyvių amžius nuo 16 metų.

Žygio finišo vieta: Klaipėdos mieste, LDK Butigeidžio Dragūnų batalione (Liepojos g. 5, Klaipėda ).


LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus medalis ” Klaipėdos sukilėlių keliais „

Medalis „Klaipėdos sukilėlių keliais” – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos apskrities skyriaus apdovanojimas, įteikiamas asmenims už pilnai įveiktą tradicinio žygio maršrutą ir nuopelnus organizuojant šiuos žygius.

Medalio ženklas yra apvalus, 33 mm skersmens , pagamintas iš vario-nikelio lydinio. Averse pavaizduota: Klaipėdos miesto herbas, vidurinėje ženklo dalyje skydas su reljefiniu Vyčio Kryžiumi. Skydas apsuptas spinduliais , einančiais iš ženklo centro. Tarp vidinio ir išorinių žiedų reljefinis užrašas: ŽYGIS KLAIPĖDOS SUKILĖLIŲ KELIAIS . Visi reljefiniai iškilimai (Išskyrus spindulius) 0,5 mm aukščio. Spindulių aukštis 0,2 mm. Ženklo reversas lygus, be užrašų. Išgraviruotas tik ženklo numeris.

Medalis yra keturių laipsnių. Visų laipsnių medalio ženklas yra vienodas. Skiriasi medalio kaspino spalvų deriniai:
– Ketvirto laipsnio medalio kaspinas: jūros bangos spalvos su geltona juostele
– Trečio laipsnio medalio kaspinas: jūros bangos spalvos su trim geltonomis juostelėmis
– Antro laipsnio medalio kaspinas: jūros spalvos juostelė su dviem plačiomis geltonomis juostelėmis ir trimis siauromis geltonomis juostelėmis
– Pirmo laipsnio medalio kaspinas: jūros bangos spalvos su trim plačiomis geltonomis juostelėmis ir dviem geltonomis juostelėmis.

Medalio „Klaipėdos sukilėlių keliais” pakaitalas yra atitinkamo laipsnio kaspino spalvų juostelė.

Visų laipsnių Medaliu „Klaipėdos sukilėlių keliais” apdovanoja LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus valdybos pirmininkas. Medalis įteikiamas asmeniui, sumokėjusiam medalio, pakaitalo ir dėžutės gamybos kainą, pilnai įvykdė žygio dalyviui keliamus reikalavimus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Žygio organizatoriai, už nuopelnus organizuojant žygius, skyriaus valdybos sprendimu, gali būti apdovanojami antro laipsnio medaliu.

Reikalavimai medaliui gauti:
– Ketvirto laipsnio medalis: įveikus vieno žygio „Klaipėdos sukilėlių keliais” maršrutą ir gavus pažymėjimą
– Trečio laipsnio medalis: įveikus tris žygius ir pristačius žygio dalyvio pažymėjimus
– Antro laipsnio medalis: įveikus penkis žygius ir pristačius žygio dalyvio pažymėjimus
– Pirmo laipsnio medalis : įveikus dešimt žygių ir pristačius žygio dalyvio pažymėjimus.

Apdovanotam medaliu asmeniui įteikiamas medalis, jo pakaitalas ir valdybos pirmininko pasirašytas ir patvirtintas anspaudu medalio liudijimas.

Kiekvieno laipsnio medalis asmeniui teikiamas tik vieną kartą.

Asmenys apdovanoti medaliu, turi teisę jį nešioti tiek dėvėdami uniformą, tiek civilinius drabužius.

Nešiojami ir segami kairioje uniformos arba švarko pusėje, laikantis galiojančių apdovanojimų ir pasižymėjimo ženklų segimo ir nešiojimo taisyklių.

Medaliai ir pakaitalai gaminami už žygio dalyvių lėšas.

Apdovanojimo reikalus ir apdovanotojų sąrašus tvarko LKKSS Klaipėdos apskrities skyriaus valdyba,valdybos pirmininko nustatyta tvarka.


TAISYKLĖS

LKKSS žygio „Klaipėdos krašto sukilimui paminėti” tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių žygis, skirtas Klaipėdos krašto sukilimui atminti, (toliau – žygis) organizuojamas kiekvienais metais naktį sausio mėnesio vieną savaitgalį.

Žygis yra nekomercinis renginys, kuris kiekvienais metais įtraukiamas į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus veiklos planus. Žygio programą tvirtina LKKSS Klaipėdos skyriaus valdyba.

Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių kariai, civiliai nuo 16 metų. Žygyje galima dalyvauti grupės sudėtyje. Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai ir jų grupės nesivaržo. Žygio organizacinis komitetas neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus ir sveikatą (sveikatą rekomenduojama pasitikrinti prieš žygį.

ORGANIZAVIMAS, VADOVAVIMAS

Žygį organizuoja LKKSS Klaipėdos skyrius.

LKKSS Klaipėdos skyriaus valdybos sprendimu sudaromas žygio organizacinis komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

REGISTRACIJA

Žygio dalyviai registruojami pagal pateiktas registracijos formas.

Registracijos laikas nurodomas žygio programoje.

MAITINIMAS

Žygio dalyviai vieną kartą žygio metu bus vaišinami kareiviška koše ir arbata, papildomu maistu žygeiviai apsirūpina savarankiškai.

KONTROLĖ

Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: „KONTROLĖ” Iš individualių dalyvių registracijos vietoje sudaromos grupės, paskiriant grupės vadovą.

Dalyvių grupės vadovas registracijos vietoje turi pasiimti grupės kontrolinę kortelę.

Žygio grupių vadai turi užtikrinti, kad grupės narių skaičius, pažymėtas toje kortelėje, atitiktų grupės sudėtį prieš žygį. Jeigu yra neatitikimų, jie turi būti ištaisomi prieš startą.

Žygį galima pradėti tik pažymėjus šią kortelę starto punkte.

Kontrolės punktuose ir finiše registruojamos žygio grupės privalo būti visos sudėties. Neatitikimai turi būti ištaisomi kontrolės punkte, t. y. į grupės kontrolinę kortelę įrašomi dalyvių, pasitraukusių iš žygio, vardai ir pavardės.

ATSTUMAI

Žygio atstumas apie 25 km.

KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI

Komandos sudėtis: – komandos vadovas; – žygio dalyviai.

Komandos vadovas – palaiko ryšį tarp komandos ir komiteto. Vadovas atsakingas už:
– informacijos, susijusios su komanda, teikimą laiku;
– pagalbą komitetui, savo komandos administravimo klausimų sprendimą;
– tinkamą komiteto viršininko nurodymų ir taisyklių vykdymą;
– komandos drausmę;
– užtikrinti, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi kelių eismo taisyklių;
– rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose.
– tvarką ir švarą stovyklos teritorijoje, kuria naudojasi komanda.

Žygio dalyvis privalo:
– laikytis žygio taisyklių;
– eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių;
– saugoti savo asmeninius daiktus;
– informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio.

Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, turi teisę kreiptis į medikus.

DRAUDIMAI

Žygio metu draudžiama:
– naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
– skleisti politinę propagandą;
– pažeidinėti viešąją tvarką;
– pažeidinėti kelių eismo taisykles
– šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute;
– vartoti alkoholinius gėrimus.

REIKALAVIMAI

Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams būtina dėvėti tvarkingą sporto ar civilinę aprangą. Visi žygio dalyviai privalo turėti žibintuvėlį ir atšvaitus ant rūbų.

Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

FINANSAI

Žygis finansuojamas dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis.

Žygio dalyviai apmoka medalių gamybos išlaidas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu.

Šių taisyklių papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi LKKSS Klaipėdos skyrius.

Šias taisykles tvirtina, papildo ir pakeičia LKKSS Klaipėdos skyriaus valdyba.

SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS VISI DALYVIAI PRIVALO SUSIPAŽINTI. GRUPĖS VYRESNYSIS STARTO VIETOJE PATEIKIA DALYVIŲ SĄRAŠĄ SU PARAŠAIS, PATVIRTINANČIAIS SUSIPAŽINIMĄ SU TAISYKLĖMIS.

Informacija

Pradžia:
2015 01 16 @ 18:00
Pabaiga:
2015 01 17 @ 12:00
Renginys kategorija:
Renginys žymos:
,

Vieta

LDK Butigeidžio Dragūnų batalionas
Liepojos g. 5
Klaipėda, Lietuva
+ Google žemėlapis

Žygių kalendorius

Dėmesio: datos, tikslūs laikai, vietovės gali skirtis nuo pateiktų čia, nes pirminė informacija būna suvedama ir skelbiama likus net metams iki renginio, todėl gali pasikeisti. Tikslesnės informacijos patariame ieškoti konkretaus renginio informaciniame puslapyje, likus 3-2 mėnesiams iki renginio 😉