Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

„Birutiečių keliais“ 2020

2020 09 19 @ 09:00 - 19:00

ŽYGIO TIKSLAS
Vienyti karių, sukarintų struktūrų pareigūnų ir civilių bendravimą, bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų, bendruomenių, jaunimo organizacijų;
Ugdyti jaunimo pilietiškumą, kelti sąmoningumą;
Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo organizacijų;
Puoselėjant istoriją ugdyti jaunimo patriotinę sąmonę;
Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi tuo pačiu ir pabendrauti, susipažinti;
Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.
ORGANIZATORIAI
Renginį organizuoja „BIRUTIEČIŲ“ klubas ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas.
Informacija apie renginį skelbiama www.pza.lt ir

www.facebook.com/pzasociacija
Kontaktai: Linas Genys 867549945
RENGINIO PROGRAMA
2020 m. rugsėjo 19 d.
06:00 – 09:30 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
09:00 – žygio startas 40 km žygeiviams be augintinių (kėlimasis per Nemuną !!!!!!!!!!);
09:30 – 10:00 val. – žygio atidarymas;
10:00 – žygio startas 12km ir 26 km žygeiviams;
15:00 – 19:00 val. – žygio finišas, apdovanojimai, išvykimas.
LAIKAS IR VIETA
Žygis vyks 2020 m. rugsėjo 19 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione, Ulonų 14, Alytus.
DALYVIAI
Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.
REGISTRACIJA
Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija į žygį vykdoma nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. (registracija su MEDALIU vykdoma nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 15 d.) el.paštu: birutieciams@gmail.com
INDIVIDUALI REGISTRACIJA
Vardas, Pavardė
Gimimo metai
Telefono nr.
Pasirinktas atstumas
Medalis taip (pasirinkti: III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio už įveiktus Birutiečių žygius) arba ne.
GRUPĖS REGISTRACIJA
Grupės pavadinimas
Word programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, gimimo metai (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)
Pažymėti grupės vadovą
Grupės vadovo telefono nr.
Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip (pasirinkti: III laipsnio, II laipsnio, I laipsnio už įveiktus Birutiečių žygius) arba ne
P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį grupės sąrašą.
DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
Dalyvio mokestis visiems – 5 €
Užsiregistravus iki 09-15 su medaliu – 20 €
Dalyviams iki 10 metų amžiaus – 3 €
užsiregistravus renginio dieną – +2 €
Dalyvio mokestis sumokamas atvykus į renginį.
ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS
~12 km. 3-4 val. lengva trasa vaikams ir nepatyrusiems žygeiviams;
~26 km. 5-6 val. vidutinio sunkumo trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams;
~40 km. 8-10 val. sudėtinga trasa patyrusiems žygeiviams;
12 km ir 26 km dalyviai startuoja vienu metu 10:00 val., pavėlavę gali startuoti iki 10:30 val.;
40 km dalyviai startuoja 09:00 val. kėlimasis per Nemuną (draudžiama eiti su augintiniais)
Dalyviai turi įveikti pasirinktą trasą iki 19:00 val.;
Žygio trasos, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis;
Dalyviai turi žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
Įveikdami pasirinktą trasą, dalyviai (komandos) atsižymi kontroliniuose punktuose;
Draudžiama, įveikiant pasirinktą trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.
DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
Turi teisę laisvai skleisti savo nuomonę;
Turi teisę laikyti asmenines ir tarnybines transporto priemones Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono teritorijoje;
Turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius;
Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.
APDOVANOJIMAI
Įveikę pasirinktą trasą dalyviai apdovanojami diplomais ir medaliais (juos užsisakę).
Medaliai:
III laipsnio medalis – 1-2 žygiai
II laipsnio medalis – 3-4 žygiai
I laipsnio medalis – 5-9 žygiai
Aukščiausio laipsnio medalis – 10 ir daugiau žygių.
KITOS SĄLYGOS
Veiks dušai ir tualetai;
Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti;
Žygio startas ir finišas – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione.

Žygių kalendorius

Dėmesio: datos, tikslūs laikai, vietovės gali skirtis nuo pateiktų čia, nes pirminė informacija būna suvedama ir skelbiama likus net metams iki renginio, todėl gali pasikeisti. Tikslesnės informacijos patariame ieškoti konkretaus renginio informaciniame puslapyje, likus 3-2 mėnesiams iki renginio 😉