[audio:Palinko liepa salia kelio.mp3]

Palinko liepa šalia kelio,
Pravirko motina sena:
Sūneli, Tėvynė tave šaukia,
Ir vėl bus laisva Lietuva.

O jeigu teks man iškeliauti
Iš šios žemelės mylimos,
Mergaite, tu manęs neverki,
Aš vėl sugrįšiu pas tave.

O jeigu žūsiu už Tėvynę
Nuo priešo budelio rankos,
Mergaite, ir mirdamas kartosiu:
Myliu Tėvynę ir tave.

Laukais pavasaris jau eina,
Lakštutė čiulba vakarais,
Mergaite, papuoški mano kapą
Baltais akacijų žiedais.

Geltona, žalia ir raudona –
Tai mūs trispalvė vėliava:
Kovokim už Tėvynę, broliai,
Ir vėl bus laisva Lietuva !

Motule, leisk man prisiskinti
Baltų akacijų žiedų –
Papuošiu jais mylimojo kapą,
Kad jam ilsėtis būt ramu !