Jei pasiryžai tu, žmogau,
Išgirsk šiandieną maršo ritmą,
Pakelki galvą kuo aukščiau,
Didingus protėvių kelius išvyski.

Ne kartą skausmas pasitiks,
Alsuos į veidą abejonės.
Bet nesustok! Nė negalvok!
„Ne man šita kelionė!“

Atšals tas ryžtas, šilumos tetrokši,
Tuomet skambės tai lyg malda:
„Mergyt, ir klupdamas kartosiu,
Myliu Tėvynę ir Tave!“

Didžiulės valios pastangom
Rytoj tu vėl startuosi.
Sulinkus keliams, mintyse
Visus šventuosius atkartosi.

Tačiau tikėk, išauš akimirka,
Kai nebejausi skausmo.
Tada išvysi širdimi:
Garbė verta kiekvieno žingsnio!

If you are ready, fellow,

Let’s hear today the rhythm of march,

Rise up your head,

And see the lofty roads of forefather.

Once and again the pain will meet you,

You’ll face with doubts.

Don’t even thought give in!

Don`t STOP!!!

Resolve will cool,

And then will sound it like a blessing:

“My girl, if stumble I`ll repeat

I love my Motherland and You!”

Only volition forces you

Tomorrow start again,

Then your knees buckle

All saints you’ll mentally repeat.

But trust the moment will become

Then you won’t feel the pain.

And then your heart will see:

Each step was worth this honour!