[audio:ZAS – Atskrend sakalelis.mp3]

Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius
Į sausą eglelę.

Pažiūrėk, mergele,
Į sausą eglelę:
Kai pradės žaliuoti,
Tai tu būsi mano.

Sausoji eglelė
Žaliuoti pradėjo –
Kur gi tas bernelis,
Kurs mane mylėjo?

Ar už jūrių marių,
Ar už vandenėlių,
Ar kitas mergeles
Mylėti pradėjo?

Nei už jūrių marių,
Nei už vandenėlių,
Tik kitas mergeles
Mylėti pradėjo.