ORGANIZATORIŲ, VADOVYBĖS MINTYS:

– „Jau trečią kartą organizuojamas žygis stiprina kariškių ir civilių ryšius, nes kartu įveikdami kliūtis ir leisdami vakarus prie laužo žmonės geriau pažįsta vieni kitus, suranda naujų draugų. Mes visi esame vienos tautos vaikai, tos pačios istorijos paveldėtojai”, – linkėjo visiems trečiojo žygio pradžioje Lietuvos kariuomenės vadas gen.mjr. Jonas Kronkaitis.

Atsiliepimai

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI:

– „Reikėjo matyti, kaip sėdi vyrai: kojos nutrintos, akyse ašaros… stojasi, eina dantis sukandę… Noras ne tik sau įrodyti, ką tu gali, bet ir tai, jog kariuomenėje ir šaulių sąjungoje ne vien vaikai ir seniai tarnauja. Manau, jog visi finišą pasiekusieji man pritars, kad žygyje svarbiausia buvo ne žaizdotos kojos ar perkaitusi galva, bet noras įveikti save ir įodyti, ką dar gali pasiekti”, – įspūdžiais dalijosi Dainius Pilypas. „Karys”, 2002 m. rugpjūtis

– „Žygis, sukėlęs didelį visuomenės susidomėjimą, tampa vis populiaresnis. 2001 m. žygis „Radvilų keliais” paliko labai gilų įspūdį, tad išsiruošęs į antrąjį žygį, nutariau pasiimti fotoaparatą.” Romualdas Duanuskas, Kauno AVDŠR vadas „Trimitas”

– „Įspūdžiai patys geriausi, kai jau pasieki tikslą. Smagu, kad aplenkėm net tuos, kurie iš mūsų „daro” karius, nes jie neįveikė distancijos,” – segdamasis žygio medalį didžiavosi Mokomojo pulko IV mokomojo bataliono II kuopos eil. R. Mimas iš Vilniaus.

– „Po šio žygio žinau, kad kažką galiu…” „Karys”, 2002 m. rugpjūtis

– Susirinkę žiūrovai audringais plojimais ir valiojimais pasitikdavo kiekvieną žygeivį, o Mokomojo pulko vadas plk. ltn. R. Zinkevičius spaudė rankas ir segė medalius. Nors pavargę, bet laimingi su medaliais ant krūtinių po oficialaus uždarymo žygeiviai skirstėsi į namus. Daugelis išvažiavo su mintimi, kad ateinančiais metais vėl sugrįš ant smėlėtų Nėries krantų ir tęs gražias tradicijas. „Naujienos”, 2002 m. rugpjūčio 3d.

– „Žygis yra jaunimo auklėjimo patriotine dvasia mokykla, kurioje žygeiviai turi įveikti save ir nuglėti sunkumus. Tėvynei reikia tvirtų ir užgrūdintų žmonių.” Ats.plk. Stasys Levulis buvęs Mokomojo pulko vadas. „Naujienos” 2002 liepos 30 d.

– „Žygio idėją prieš keletą metų iš Olandijos parsivežė dabartinis Mokomojo pulko vyr.puskarininkis psk. Vidmantas Genys. Pulko vadui plk.ltn. Rimantui Zinkevičiui trečiojo žygio uždarymo metu įteikė simbolinę dovaną – maišelį žemių, žygio dalyvių atneštų iš Radvilų žemės – Biržų. Olandijoje jau daug metų vyksta panašūs žygiai, ir nemažai lietuvių, tuo metu tarnavusių BALTBAT’ e, dalyvavo šiame žygyje. Anot vieno iš žygio organizatorių psk. V.Genio brolio mjr. Algirdo Genio, Olandijoje, paprastai kiekvienais metais vyksta tradicinis nesikeičiantis, žygis, o „Radvilų keliuose” atsiranda naujovių – keičiasi maršrutai. Trečiajame žygyje atsirado Ekstreme, kur dalyviai žygiavo 2 kartus po 100 kilometrų ir į Ruklą atėjo iš Biržų. „Savanoris” – 2003 m. rugsėjo 4 d.

– Šiemet pirmą katrą buvo organizuotas sudėtingesnis „Ekstreme” žygis ( dvi paros po100 km., tarp jų vienos paros poilsis), kurio dalyviai startavo Biržuose, finišavo Rukloje (Jonavos r.). Didžioji dalis žygeivių buvo kariškiai, tarp kurių trys moterys, viena jų – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kpt. Vida Jurkšaitienė – sėkmingai įveikė visą atstumą. Pirmą kartą žygyje dalyvavo ir užsienio karių komanda. „Ekstreme” žygyje dalyvavo šešių Latvijos kariškių grupė. „Krašto apsauga” Nr.15 2003 08 25 – 2003 09 12

– Buvo labai malonu tai, kad žygio dalyvius labai palaikė vietiniai gyventojai, kurie vaišino obuoliais, linkėjo sėkmingai pabaigti žygį. Sunkiausia žygio metu buvo surasti savyje jėgų ir valios suklupus vėl atsikleti ir eiti toliau. Kpt. R. Puodžiukas „Savanoris” – 2003 09 18

– „Ekstremalų” vietoje sutiktas Latvijos karininkas vyr.ltn. Normanas Zavileiskis sakė pirmą kartą dalyvaujantis tokiame žygyje. „200 kilometrų žygis – ištvermės patikrinimas. Kita vertus, mes čia atliekame žvalgybą, juk pas mus tokio renginio dar nėra, todėl norime žinoti, kas tai yra – ekstremalusis žygis. Pratybose ne kartą įveikėme 100 km atstumą, o kaip įveikti 200 km. atstumą per kelias dienas, kai vien eini, – nebuvome išbandę, netgi nežinojome ar tai įmanoma. Tai sunku ne tik fiziškai, bet ir moraliai, tačiau nepalūžome, įveikėme.” L.Cibulskienė „Valstiečių laikraštis” – 2003 rugpjūčio 30 d.

– „Verta žygiuoti ne tik dėl Tėvynės gamtos grožio ir išbandyti save. Norėtųsi, kad trečiajame žygyje dalyvautų ir tie, kurie apie ankstesnius gal net nesužinojo.” Hab. moks. dr. gr. V. Kuprevičius „Savanoris” 2003 rugpjūčio 29 d.